Mgr. Orkida Backus Borshi Ph.D. – garant specializace

Mgr. Orkida Backus Borshi, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 309A

Odborné zaměření:

synchronní struktura albánštiny

současná albánština v kontrastu s jinými jazyky, zejména s angličtinou, francouzštinou, aj.

standardní albánština  a její odchylky

albánská lexikologie

 

PublikaceCVRozvrhPopularizační činnostKonference a workshopyZávěrečné práce

 

Publikace

 • Backus Borshi O., Brisku A., Dobra R., Křepinský M., Kuka I., Lalaj A., Ludva J., Milkani P., Puto A., Vinš P.: Njëqind vjet marrëdhënie shqiptaro-çeko(sllovake) : Simpati reciproke dhe kontakte në rritje. Praha, Karolinum, 2022. 147 s. • p. ISBN 978-80-246-5249-8.
 • Backus Borshi O., Brisku A., Dobra R., Křepinský M., Kuka I., Lalaj A., Ludva J., Milkani P., Puto A., Vinš P.: Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů. Vzájemné sympatie a rostoucí interakce. Praha, Karolinum, 2022. 141 s. • p. ISBN 978-80-246-5248-1.
 • Backus Borshi O.: Albánština : současnost a perspektivy. In Krejčová E., Krejčí P.: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno, Porta Balkanica, 2014, s. • p. 289-292. ISBN 978-80-904846-7-2.
 • Backus Borshi O.: Gramaticko-stylistická cvičebnice albánských textů : Vysokoškolská příručka doplňující teoretické lingvisticko-albanistické přednášky v Bc. stupni studia. Praha, ČR, FF UK, 2014. 36 s. • p. ISBN 978-80-7308-528-5.
 • Backus Borshi O.: Rilindja e studimeve albanologjike në Universitetin e Karlit në Pragë : Perspektivat. In Kazanski N.: Studia Linguistica et Balcanica. Petrohrad, Rusko, Nauka, 2014, s. • p. 51-56. ISBN 978-5-02-038341-8.
 • Backus Borshi O.: A Revival of Albanian Studies at Charles University in Prague. In Vraneš A.: Nastava albanskog јezika kao stranog : Mësimi i gjuhës shqipe për të huajt. Bělehrad, Srbsko, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014, s. • p. 143-149. ISBN 978-86-6153-226-9.
 • Backus Borshi O.: Po stopách Dor[untin]y aneb nepřeložitelný princip albánského mýtu. Porta Balkanica, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 27-33. ISSN 1804-2449.
 • Backus Borshi O.: Rilindja e studimeve albanologjike në Universitetin e Karlit në Pragë. In Rugova B., Berishaj A., Ahmetaj S., Mehmeti E., et al.: Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën : Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Priština, Kosovo, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2012, s. • p. 363-367. ISBN 978-9951-00-155-7.
 • Borshi O.: Kdo přivezl Doruntinu? Praha, Dybbuk, 2011. 141 s. • p. ISBN 978-80-7438-040-2.
 • Borshi O.: A Comparison of Progressive Forms in English and Albanian. Linguistica Pragensia, 2011, č. • no. 21, s. • p. 70-88. ISSN 0862-8432.

Učební texty:

BACKUS BORSHI, Orkida: Gramaticko-stylistická cvičebnice albánských textů – vysokoškolská příručka doplňující teoretické lingvisticko-albanistické přednášky v Bc. stupni studia. E-publikace, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, ISBN/ISSN 978-80-7308-528-5 (36 str.)

Recenzované časopisy:

BORSHI, Orkida. Rilindja e studimeve albanologjike në Universitetin e Karlit në Pragë: Perspektivat. In: Studia Linguistica et Balkanica. ISBN: 978-5-02-038341-8, Petrohrad, Rusko, 2013 (51-56).

BORSHI, Orkida. Po stopách Dor[untin]y aneb nepřeložitelný princip albánského mýtu. In: Porta Balkanica 1/2013 (27-33).

BORSHI, Orkida: Srovnání průběhových tvarů v angličtině a albánštině (A Comparison of Progressive Forms in English and Albanian) In: Linguistica Pragensia 2011/2 (70-87).

BORSHI, Orkida: Skromný návrat albánštiny na evropskou scénu – albánské slovníky pro češtinu  (A modest return of Albanian on the European scene – Albanian-Czech dictionaries) In: Časopis pro moderní filologii 2009/2 (115-119).

Sborníky:

BORSHI, Orkida. Albánština: současnost a perspektivy. In: Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. ISBN: 978-80-904846-7-2, Brno, ČR, 2014 (289-292).

BORSHI, Orkida. A Revival of Albanian Studies at Charles University in Prague. In: Mësimdhënia e gjuhës shqipe si gjuhë e huaj. ISBN: 978-86-6153-226-9, Bělehrad, Srbsko, 2013 (143-149).

BORSHI, Orkida. Rilindja e studimeve albanologjike në Universitetin e Karlit në Pragë. In: Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare 31/1. Priština, Kosovo, 2012 (363-367).

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2016 – PhD. na FF UK v Praze – Ústav anglického jazyka a didaktiky: Anglický jazyk – filologie (téma disertační práce: Formal Expression of Definiteness in Albanian. A Description Based on Comparison with English – jazyk práce: angličtina)
 • 2007 – Mgr. na FFUK v Praze – Humanitní studia: Anglistika-amerikanistika-francouzština + doplněk v albánské lingvistice (název diplomové práce: A Comparison of Progressive Forms in English and Albanian – jazyk práce: angličtina)
 • 2003 – Sorbonne IV, Paris, France – Cours de langue et civilisation françaises: Niveau supérieur A
 • 2002 – Sorbonne IV, Paris, France – Cours de langue et civilisation françaises: Niveau supérieur B

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • květen 2016 – dosud Odborný asistent pro albánský jazyk a albánská studia na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FFUK
 • leden 2015 – dosud Garant pro albánský jazyk a albánská studia na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FFUK
 • říjen 2009 – květen 2016 Asistent pro albánský jazyk a albánská studia na KJBS
 • říjen 2008 – září 2009 Jazykové centrum FF UK v Praze (lektor pro anglický a francouzský jazyk)

Granty, výzkumné záměry:

 • 2014: Vnitřní grant o rozvojové prostředky FFUK
 • 2013: Bourse du gouvernement français
 • 2012-2016: Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe. Vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy. FFUK v Praze (spoluřešitelka)
 • 2010-2011: Projektové účelové stipendium (PUS) FFUK
 • 2011: Anglo-Czech Educational Fund
 • 2010: Anglo-Czech Educational Fund

Rozvrh

Literární překlady:

Ag Apolloni – výběr z románu: Vytí vlka, vlka vytí, (v tisku), literárně kulturní časopis H_aluze 2015 (ISSN 1803-8077).

Ismail Kadare: Kdo přivezl Doruntinu? (Kush e solli Doruntinën?), 141 str ; vydalo nakladatelství dybbuk v Praze 2011 (ISBN 978-80-7438-0402).

Další aktivity:

od r. 2012: Iniciace a spoluorganizace každoročně konaných přednášek v cyklu “Albánský podvečer” , od r. 2016 pod záštitou Albánského velvyslanectví v Praze.

Organizace a spoluorganizace zvaných přednášek:

2015: prof. Francesco Altimari (vedoucí albanistiky na Uni Cosenza, Itálie)

2014:  prof. dr. Aljula Jubani (vedoucí albanistiky na FF Uni Tirana, Albánie)

2012: dr. Rigels Halili (Centre for East European Studies Varšava, Polsko, v letech 2008 – 2010 Nash Fellow UCL, Londýn, Velká Británie)

Účast na konferencích:

 • květen, 2015 (Praha, ČR) – 4. Albánský podvečer konaný pod záštitou Albánské ambasády v Praze: Ag Apolloni – výběr z románu: Vytí vlka, vlka vytí,
 • květen, 2014 (Praha, ČR) – 3. Albánský podvečer: Po stopách Dor[untin]y aneb nepřeložitelný princip albánského mýtu.
 • květen, 2013 (Praha, ČR) – 2. Albánský podvečer: Gazmend Kapllani, představení autora a výběr z díla.
 • září, 27-30, 2012 (Petrohrad, Rusko) – Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Агнии Васильевны Десницкой: A Revival of Albanian Studies at Charles University in Prague: Perspectives
 • srpen, 13-25, 2012 (Priština, Kosovo) – Seminari XXXI ndërkombëtar për gjuhën, kulturën dhe letërsinë shqiptare: Rilindja e studimeve albanologjike në Fakultetin Filozofik – Universiteti i Karlit në Pragë
 • květen, 2012 (Praha, ČR) – 1. Albánský podvečer: Albánština na FFUK: její současnost a perspektivy.
 • květen, 7-8, 2012 (Torun, Polsko) – Poznac Balkany: Expression of Definiteness in Albanian Proper Nouns: Description Based on Comparison with English.
 • březen, 29-31, 2012 – Mësimdhënia e gjuhës shqipe për të huajt (Bělehrad, Srbsko): A Revival of Albanian Studies at the Faculty of Arts – Charles University in Prague
 • březen, 26-27, 2012 (Brno, ČR) – Výuka jihoslovanských jazyků v Evropě: Albánština: současnost a perspektivy
 • září, 11-13, 2010 (Vlora, Albánie) – The Said and the Unsaid 2010 – 1st International Conference on Language, Literature and Cultural Studies: A Comparison of Progressive Forms in English and Albanian
 • březen, 23, 2010 (Newcastle, Velká Británie) – 5th Postgraduate Conference in Linguistics: A Comparison of Progressive Forms in English and Albanian

Pobyty v zahraničí:

 • 2014: Universität Leipzig, Lipsko, Německo
 • 2013: INALCO Paris, Paříž, Francie
 • 2012: Universiteti i Prishtinës, Priština, Kosovo
 • 2011: Division of Psychology and Linguistics – UCL, London. Londýn, Velká Británie.
 • 2010: UCL School of Slavonic and East European Studies, London. Londýn, Velká Británie.
 • 2005-2006: Département: Littérature et Linguistique Françaises et Latines, Sorbonne Nouvelle, Paris. Paříž, Francie.
 • 2003: Sorbonne IV, Paris. Paříž, Francie.
 • 2002: Sorbonne IV, Paris. Paříž, Francie

Závěrečné práce

 

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > albanistika > Mgr. Orkida Backus Borshi Ph.D. – garant specializace