Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.

Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 308A

Odborné zaměření:

chorvatský jazyk

korpusová lingvistika

vývoj a dialektologie jihoslovanských jazyků

překladatelství a tlumočnictví (chorvatština)

chorvatská literatura

PublikaceCVRozvrhPopularizační činnostKonference a workshopyZávěrečné práce

Publikace

 • Jirásek K.: Dynamika pronikání adjektivních tvarů v dějovém a stavovém pasivu na počátku 21. století. In Bláha O.: Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. • p. 89-99. ISBN 978-80-244-5465-8.
 • Jirásek K., Novosad A., Kozak Marinković J.: Tradice a zvyky záhřebských Čechů. Zagreb, Rada české národnostní menšiny města Záhřebu, 2016. 116 s. • p. ISBN 978-953-95461-8-0.
 • Jirásek K., Novosad A.: Český národní dům v Záhřebu. Zagreb, Rada české menšiny města Záhřebu, 2014. 128 s. • p. ISBN 978-953-95461-7-3.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.

Publikační činnost:

Jazykové příručky:

JIRÁSEK, K. – VLAŠIĆ, M.: Česko-chorvatská konverzace. Leda, Praha 2006, 400 s.

JIRÁSEK, K.: Chorvatština – souhrn gramatiky. Praha, Nakladatelství HOLMAN 2009, 16 s. ISBN 978-80-85848-68-7.

Kolektivní monografie:

JIRÁSEK, K.: Možnosti využití peralelního korpusu pro komparativní studium přirovnání v českém a chorvatském jazyce. Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2010, s. 122-152. (Studie z korpusové lingvistiky. 12)

JIRÁSEK, K.: Využití paralelního korpusu InterCorp k získávání ekvivalentů pro chorvatsko-český slovník. Korpusová lingvistika Praha 2011. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011 – (Čermák, F.) s. 45-55. (Studie z korpusové lingvistiky. 14).

Sborníky:

JIRÁSEK, K.: Přínos jazykových korpusů pro komparativní výzkum chorvatského a českého jazyka. In: Slavistika Dnes: Vlivy a kontexty, Konference mladých slavistů II – říjen 2006, Červený Kostelec/Praha 2008, s. 301-311.

JIRÁSEK, K.: Soudobá chorvatská literatura psaná čakavským dialektem. In: Slavica comparativa. Praha, Euroslavica 2002, s. 88-96.

JIRÁSEK, K.: France Prešeren v překladech Jaromíra Boreckého. In: France Prešeren očima pražských slovenistů. Praha, Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna 2000, s. 26-29. (referát)

JIRÁSEK, K.: Konvergentní a divergentní jazykové tendence (purismus u jižních Slovanů). In: Studia balcanica bohemo-slovaca V. Brno, Masarykova univerzita v Brně 2002, s. 216-230. (referát)

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2008 Ph.D., Filozofická fakulta UK v Praze, obor: Slovanské literatury
 • 2000 Mgr., Filozofická fakulta UK v Praze, obor: kroatistika – slovenistika

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2007 – dosud FF UK v Praze (ÚSVS, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií) – asistent, od 2008 odborný asistent
 • 2003 – 2011 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. (pracovník Oddělení lingvistiky a lexikografie)

Granty, výzkumné záměry:

 • 2005-dosud – člen řešitelského týmu projektu „Paralelní korpus InterCorp“ (součást projektu Český národní korpus, podporovaného Ministerstvem školství ČR v rámci programu Projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace (2012-2015, číslo projektu LM2011023), v letech 2005-2011 v rámci výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (číslo projektu 0021620823).
 • 2003 – 2006 – Grant GAČR 405/03/H048: Velký chorvatsko-český slovník

Rozvrh

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

2016 – dosud – Vědecká rada mezinárodní konference „Zadarski filološki dani“

2004 – dosud soudní tlumočník pro chorvatštinu jmenovaný Městským soudem v Praze

Účast na konferencích:

 • Konference Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, 30.5. – 1.6. 2013, Brno, Využití paralelního korpusu Intercorp ve výuce chorvatštiny.
 • Konference InterCorp 2009, 17.-19.9. 2009, Praha, Možnosti využití paralelního korpusu pro komparativní studium přirovnání v českém a chorvatském jazyce.
 • Konference mladých slavistů, 22.-23.10.2008, Praha, Tvorba a používání domácích názvů rostlinných a živočišných druhů v chorvatštině a češtině.
 • Konference mladých slavistů, 11.-12.10.2006, Praha, Přínos jazykových korpusů pro komparativní výzkum chorvatského a českého jazyka, přihlášený referát
 • Četvrti hrvatski slavistički kongres, 5.-8.9.2006, Varaždin (Chorvatsko), Jak vzniká velký chorvatsko-český slovník, přihlášený referát, publikováno resumé ve sborníku kongresu.
 • Hrvatski filološki dani 10, 23.6.2005, Opatija – Chorvatsko, Výzkum chorvatského jazyka v Praze – práce na korpusech chorvatského jazyka a Velkém chorvatsko-českém slovníku, přihlášený referát
 • Hrvatski filološki dani 9, 27.6.2004, Opatija – Chorvatsko, Paralely ve vývoji českých a chorvatských dialektů, přihlášený referát

Pobyty v zahraničí:

1996, 2002 FF Záhřeb – studijní pobyt (6 měsíců)

2000 FF Lublaň – studijní pobyt ve Slovinsku (4 měsíce)

1999 FF Lublaň – účast na Semináři slovinského jazyka, literatury a kultury (2 týdny)

1997 FF Zadar – studium materiálů k diplomové práci v knihovně a archivu (2 měsíce)

1994, 1995, 2001 Záhřebská slavistická škola Chorvatsko – účast na seminářích (6 týdnů)

 

Závěrečné práce

 

 

 

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > kroatistika > Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.