Nová čeština doma a ve světě (NČDS)

Nová čeština doma a ve světě (NČDS) – časopis navazuje na dříve vydávaný časopis Čeština doma a ve světě, vychází v elektronické podobě dvakrát ročně – podrobnější informace naleznete na stránkách http://ncds.ff.cuni.cz a na facebooku (http://www.facebook.com/novacds).

Akademiční pracovníci katedry jsou členy redakčních rad profilových českých vědeckých periodik Slavia, Slovanský přehled.

Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost > Nová čeština doma a ve světě (NČDS)