Mgr. Dajana Vasiljevićová

  Adresa

  Odborné zaměření:

  problematika genderu v jihoslovanské kultuře

  chorvatské prozaičky v 19. a 20. století

  chorvatská literatura v komparativní perspektivě

  problematika „malých“ slovanských literatur a evropského kánonu

  literatura a populární kultura v SFRJ

  PublikaceCVRozvrhPopularizační činnostKonference a workshopyZávěrečné práce

  Publikace

  • Vasiljevićová D.: Tam kde se schází Západ, Východ a orient: k problému genderové identity v Aničiných časech Ivo Andriće. In Kosáková H., Příhoda M., Giger M.: Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů. Červený Kostelec ; Praha, Pavel Mervart, 2017, s. • p. 123-132. ISBN 978-80-7465-279-0.
  • Vasiljevićová D.: Hodnotná literatura, nebo šestákový brak? : Narativ v románech Marie Jurićové Zagorky. In Gunišová E., Paučová L.: Slovanský literární svět : kontexty a konfrontace II. Literární žánry ve slovanských literaturách. Brno, Masarykova univerzita, 2016, s. • p. 247-254. ISBN 978-80-210-8388-2.
  • Vasiljevićová D.: Trauma, tranzice a feminismus : reprezentace nacionalismu devadesátých let v tvorbě Slavenky Drakulićové a Dubravky Ugrešićové. In Giger M., Příhoda M., Kosáková H.: Slované : Souznění a konflikty. Červený Kostelec - Praha, Pavel Mervart, 2016, s. • p. 107-114. ISBN 978-80-7465-228-8.
  • Vasiljevićová D.: Mezi aktivismem a každodenností : chorvatské "ženské psaní" jako moment emancipace, individualizace a sebeidentifikace v patriarchální kultuře. In Gunišová E., Paučová L.: Slovanský literární svět : kontexty a konfrontace I. Brno, Masarykova Univerzita : Munipress, 2015, s. • p. 209-215. ISBN 978-80-210-7915-1.
  • Vasiljevićová D.: Anděl nebo monstrum : typologie obrazu ženy v chorvatské próze 19. století. In Pospíšil I., Zelenka M., Zelenková A.: Aktuální problémy současné slavistiky : jazyk - literatura - kultura - politika. Brno, Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015, s. • p. 91-99. ISBN 978-80-905336-5-3.
  • Vasiljevićová D.: Barbie z paneláku : Válečný necesér. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 12-16. ISSN 1802-4734.
  • Vasiljevićová D.: Hledání vlastního prostoru, nalezení komerčního trhu : rodová determinace soudobých chorvatských spisovatelek. In Giger M., Příhoda M., Kosáková H.: Konference mladých slavistů X. : Křižovatky Slovanů. Červený Kostelec : Praha, Pavel Mervart, 2015, s. • p. 127-134. ISBN 978-80-7465-135-9.
  • Vasiljevićová D.: Ztraceni ve světové republice literatury : malá chorvatská literatura a velký svět ideologie. In Kolektiv .: Slavica Iuvenum XVI. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, s. • p. 261-266. ISBN 978-80-7464-784-0.

  Publikační činnost                     

  Kolektivní monografie:

  VASILJEVIĆOVÁ, D.: Anděl nebo monstrum : typologie obrazu ženy v chorvatské próze 19. století. In Pospíšil I., Zelenka M., Zelenková A.: Aktuální problémy současné slavistiky : jazyk – literatura – kultura – politika. Brno, Jan Sojnek – nakladatelství Galium, 2015, s. • p. 91-99. ISBN 978-80-905336-5-3.

  Sborníky:

  VASILJEVIĆOVÁ, D. Hodnotná literatura, nebo šestákový brak?: narativ v románech Marie Jurićové Zagorky In Gunišová E., Paučová L.: Slovanský literární svět : kontexty a konfrontace II. Brno, Masarykova Univerzita : Munipress, 2016, (V TISKU, plánovaná publikace 12/16)

  VASILJEVIĆOVÁ, D. Trauma, tranzice a feminismus: reprezentace nacionalismu devadesátých let v tvorbě Slavenky Drakulićové a Dubravky Ugrešićové In Giger M., Příhoda M., Kosáková H.: Konference mladých slavistů XI.: Slované souznění a konflikty. Červený Kostelec : Praha, Pavel Mervart, 2016, s. • p. 107-114.

  VASILJEVIĆOVÁ, D. Mezi aktivismem a každodenností : chorvatské „ženské psaní“ jako moment emancipace, individualizace a sebeidentifikace v patriarchální kultuře. In Gunišová E., Paučová L.: Slovanský literární svět : kontexty a konfrontace I. Brno, Masarykova Univerzita : Munipress, 2015, s. • p. 209-215. ISBN 978-80-210-7915-1.

  VASILJEVIĆOVÁ, D. Ztraceni ve světové republice literatury : malá chorvatská literatura a velký svět ideologie. In Kolektiv .: Slavica Iuvenum XVI. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, s. • p. 261-266. ISBN 978-80-7464-784-0.

  VASILJEVIĆOVÁ, D. Hledání vlastního prostoru, nalezení komerčního trhu : rodová determinace soudobých chorvatských spisovatelek. In Giger M., Příhoda M., Kosáková H.: Konference mladých slavistů X. : Křižovatky Slovanů. Červený Kostelec : Praha, Pavel Mervart, 2015, s. • p. 127-134. ISBN 978-80-7465-135-9.

   

  Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

  • 2013 – Mgr. na FF UK v Praze – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií – Filologie – Jihovýchodoevropská studia (profilový jazyk: chorvatština); magisterská práce: Proměna obrazu ženy v chorvatské próze od realismu dodnes
  • 2011 – Bc. na FF UK v Praze – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií – Filologie – Jihovýchodoevropská studia (profilový jazyk: chorvatština); bakalářská práce: Od intimního k veřejnému – konstituce a proměny „ženského psaní“ v kontextu chorvatské literatury

  Praxe od ukončení VŠ studia:

  2020 – – 2022 – vědecký pracovník, FF UK (KJBS),  PRIMUS/20/HUM/018

  2015 – dosud – externí vyučující na KJBS

  2015 – dosud UK v Praze, Filozofická fakulta, KJBS – administrativně-organizační pracovnice/sekretářka

  2019- 2020 – Abeceda českých reálií (DG16P02B018, NAKI, Ministerstvo kultury)

  2011 – 2016 – Knihovna Jana Palacha, FFUK – pomocná věděcká síla

  Překlady:

  VASILJEVIĆOVÁ, D.:Lara Mitraković – Svet má i nadále obrysy reality. Psí víno. 2020. https://www.psivino.cz/svet-ma-i-nadale-obrysy-reality/

  VASILJEVIĆOVÁ, D.: Barbie z paneláku : Válečný necesér. PLAV – měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 12-16. ISSN 1802-4734. Century, Keria: Studia Latina e Graeca, Društvo za antične in humanistične študije, Univerza v Ljubljani, Vol 20, No 3, Ljubljana, 2018, s. 85–96.

  2016-19 členka organizačního výboru Konference mladých slavistů

  Účast na konferencích:

  2020 Rethinking intimacy in Women’s writing and reading at the peripheries of Europe, Göteborg Sweden

  2014, 2015 a 2016 Konference mladých slavistů, Praha

  2015, 2016 Slovanský literární svět, Brno

  2015 Slavica Iuvenum, Ostrava

  2014 a 2016 Mezinárodní slavistické symposium, Telč

  Pobyty v zahraničí:

  2009, 2012 a 2013/14 – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

  2008 Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Beograd, Srbija

  Závěrečné práce

   

   

   

   

  Úvod > O katedře > Vyučující > externisté a doktorandi > Mgr. Dajana Vasiljevićová