Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.

Funkce
 • Přijímací řízení Bc., Mgr. (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 23

Odborné zaměření:

český, chorvatský a srbský jazyk v synchronní a diachronní perspektivě

jazyky v kontaktu, jazykové interference, bilingvismus

čeština v zahraničí – česká menšina v Chorvatsku

chorvatská menšina v Česku

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, doktorské studium oboru Slovanské filologie
 • 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterské studium oborů Český jazyk a literatura – Slavistika se specializací kroatistika
 • 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterské studium oboru Učitelství pro střední školy

Praxe od ukončení VŠ studia:

2012 – dosud UK v Praze, Filozofická fakulta, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií – odborná asistentka se zaměřením na chorvatský a srbský jazyk; 2012-2015 tajemnice katedry, správce webových stránek a studijního informačního systému; 2016 – dosud garant přijímacího řízení a koordinátor vnějších vztahů KJBS

2008–2015, 2022 – dosud NVI Jednota, Chorvatsko – externí spolupráce, jazyková lektorka a překladatelka

2017 – 2021 Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra literární kultury a slavistiky – odborná asistentka se zaměřením na chorvatský jazyk

2009–2012 UK v Praze, Filozofická fakulta, Ústav slavistických a východoevropských studií (později Katedra jihoslovanských a balkanistických studií) – administrativně-organizační pracovnice, správce webových stránek katedry a studijního informačního systému

2004–2006 Slovanský ústav AV ČR – externí spolupráce na sestavování Česko-chorvatské konverzace a Chorvatsko-českého slovníku

Granty, výzkumné záměry:

2011–2016 – člen řešitelského týmu vnitřního výzkumného záměru UK PRVOUK – P12 „Historie v interdisciplinární perspektivě“

2015–2016 – řešitel projektu GAUK „Jazyk příslušníků české národnostní menšiny v Chorvatsku“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

Publikační činnost:

 

STRÁNÍKOVÁ, H.: Počátky menšinových literatur českovídeňské a českochorvatské. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2009, č. 27, s. 57-78.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Mateřský jazyk a dvojjazyčnost. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2010, č. 28, s. 83-108.

STRANÍKOVÁ, H.: K některým jevům v slovní zásobě příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2011, č. 29, s. 97–105.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Dubravka Sesar: Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I, II. Přehled, 2012, č. 30, s. 135.

STRANÍKOVÁ, H.: Změny slovesných prefixů v důsledku jazykového kontaktu mezi češtinou a chorvatštinou v češtině Čechů v Chorvatsku. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2014, č. 32, s. 93-106.

STRANJIK, H.: České školství v Chorvatsku. In: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, eds. E. Krejčová – P. Krejčí, Brno, Porta Balkanica, 2014, s. 279-288.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Čeština v Chorvatsku, 2014 – http://zahranicnicesi.com/docs/2014/prispevek_stranikova.pdf

STRANJIK, H.: Češi a čeština v Chorvatsku. Český jazyk a literatura, 2014-2015, č. 5, s. 254-255.

STRANJIK, H.: Chorvatská čeština. In: O. Uličný a kol: Preliminaria k moderní mluvnici češtiny, Olomouc 2015, s. 135-147.

STRANJIK, H.: Historie menšin u nás – Chorvatská menšina na Moravě. Veřejná správa 7, 2016, s. 22-23.

STRANJIK, H.: Intonacija upitnih rečenica (utvrđujućih pitanja) kod govornika češke manjine u Hrvatskoj. In: Istraživanja govora (knjiga sažetaka), Zagreb 2016, s. 93-95.

STRANJIK, H.:  Jazyk jako jeden z rysů identity u české menšiny v Chorvatsku – online na http://zahranicnicesi.com/docs/2016/HelenaStranjik.pdf

STRANJIK, H.: Větná melodie v chorvatské češtině. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2017, č. 35, s. 81-90.

STRANJIK, H.: Czech Education as one of the most important factors in maintaining Czech minority and its mother tongue in Croatia. In: Manjinski jezici u obrazovanju i učenju jezika: izazovi i nove perspektive / Minority languages in education and language learning: challenges and new perspectives, eds. J. Filipović – J. Vučo, Beograd, Filološki fakultet Univerziteta, 2017, s. 63-76.

BARTEČEK, I. – KOČÍ, J. – KOČÍ, V. – PREISSOVÁ KREJČÍ, A. – SKOTÁKOVÁ, J. – STRANJIK, H.: Po stopách na Daruvarsku, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2017.

STRANJIK, H.: Kvantita krátkých českých vokálů uvnitř slova v mluvě příslušníků české menšiny v Chorvatsku. In. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII, eds. V. Štěpánek – J. Mitáček, Brno, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – Moravské zemské muzeum, 2017, s. 675-690.

STRANJIK, H.: Téma jazyka komunikace v jazykových biografiích příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2018, č. 36, s. 67-76.

STRÁNÍKOVÁ, H. – STRÁNÍKOVÁ, L.: Smysl české krajanské literatury. Vliv globalizace na českou menšinu v Chorvatsku pohledem krajanských literátů – online na https://zahranicnicesi.com/docs/2018/Stranikova.pdf

STRANJIK, H.: Současná krajanská literatura, smysl jejího pěstování a její perspektivy v době globalizace pohledem jejích tvůrců. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2019, č. 37, s. 73-85.

STRANJIK, H.: Komunikace v české menšině v Chorvatsku prizmatem jazykových biografií jejích příslušníků. In. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, ed. O. Bláha, Olomouc, Univerzita Palackého, 2019, s. 289-298.

STRANJIK, H.: Češka manjina u Hrvatskoj kao primjer održivosti jezika i identiteta u inojezičnoj sredini. In: Sedmi hrvatski slavistički kongres (knjiga sažetaka), Zagreb 2019, s. 143-144.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Faktory, které působí na uchování jazyka a identity, v jazykových biografiích příslušníků české menšiny. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2020, č. 38, s. 17-36.

STRANJIK, H.: Književno stvaralaštvo manjina u Hrvatskoj – dio hrvatske književnosti ili ne? In: Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze, Katowice 2021, s. 494-504.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Rodinná paměť versus oficiální verze dějinných událostí – Sandra Kreisslová, Jana Nosková, Michal Pavlásek: „Takové normální rodinné historky“ : obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti, Praha, Argo 2019. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2021, č. 39, s. 111-114.

STRANJIK, H.: Krajané v Chorvatsku a jejich jazykové biografie, Praha, Nakladatelství Karolinum 2022.

STRÁNÍKOVÁ, H.: Kolik je hodin? Kdy jste se narodili? Číslovky v chorvatském a českém jazyce – podobnosti a rozdíly ve vyjadřování času. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2022, č. 40, s. 59-65.

STRANJIK, H.: Život s dva jezika (pogledom pripadnika češke manjine u Hrvatskoj) In: Jezici i svjetovi, Zagreb, 2023. s. 169-182.

STRANJIK, H.: Češka manjina u Hrvatskoj kao primjer održivosti jezika i identiteta u inojezičnoj sredini (v recenzním řízení).

Překlady

Galimatyáš – to se mi líbí! In. Daňková, V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. 162-164.

Asimilaci ve vyspělém světě nelze zastavit. In. Daňková, V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. 153-154.

Co jsem, kým jsem, tím jsem?! In. Daňková, V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. 161-161.

Sem-Sandberg, S.: Ravensbrück. Příběhy Mileny Jesenské, Praha – Litomyšl, Nakladatelství Paseka, 2012 – texty Ireny Vrkljanové.

Gatalica, Goran: Noćni jasmin. Zagreb, Stajer-graf, 2022 – překlady do českého jazyka.

Ivan Šamija (v tisku)

 

Výstupy v OBD

Publikace

 • Stranjik H.: Kolik je hodin? Kdy jste se narodili? Číslovky v chorvatském a českém jazyce : podobnosti a rozdíly ve vyjadřování času. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2022, č. • no. 40, s. • p. 59-65. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Krajané v Chorvatsku a jejich jazykové biografie. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2022. 272 s. • p. ISBN 978-80-246-5446-1.
 • Stranjik H.: Rodinná paměť versus oficiální verze dějinných událostí. Přehled kulturních a historických, literárních a školských otázek, 2021, č. • no. 39, s. • p. 111-114. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Književno stvaralaštvo manjina u Hrvatskoj - dio hrvatske književnosti ili ne? In Malczak L., Bagić K., Levanat-Peričić M.: Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego, 2021, s. • p. 494-504. ISBN 978-83-226-4023-4.
 • Stranjik H.: Faktory, které působí na uchování jazyka a identity, v jazykových biografiích příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2020, č. • no. 38, s. • p. 17-36. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Současná krajanská literatura, smysl jejího pěstování a její perspektivy v době globalizace pohledem jejích tvůrců. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2019, č. • no. 37, s. • p. 73-85. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Téma jazyka komunikace v jazykových biografiích příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2018, č. • no. 36, s. • p. 67-76. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H., Stráníková L.: Smysl české krajanské literatury : Vliv globalizace na českou menšinu v Chorvatsku pohledem krajanských literátů. In Krajané v době globalizace. Praha, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, 2018 ISBN 0-000-00000-0.
 • Stranjik H.: Komunikace v české menšině v Chorvatsku prizmatem jazykových biografií jejích příslušníků. In Bláha O.: Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. • p. 289-298. ISBN 978-80-244-5465-8.
 • Stranjik H.: Větná melodie v chorvatské češtině. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2017, č. • no. 35, s. • p. 81-90. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Czech Education as one of the most important factors in maintaining the Czech minority and its mother tongue in Croatia. In Filipović J., Vučo J.: Manjinski jezici u obrazovanju i učenju jezika : izazovi i nove perspektive : Minority Languages in Education and Language Learning : challenges and new perspectives. Beograd, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 2017, s. • p. 63-76. ISBN 978-86-6153-420-1.
 • Barteček I., Kočí J., Kočí V., Preissová Krejčí A., Skotáková J., Stranjik H.: Po českých stopách na Daruvarsku. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 182 s. • p. ISBN 978-80-244-5271-5.
 • Stranjik H.: Kvantita krátkých českých vokálů uvnitř slova v mluvě příslušníků české menšiny v Chorvatsku. In Štěpánek V., Mitáček J.: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky FF MU, 2017, s. • p. 675-690. ISBN 978-80-7028-492-6.
 • Stranjik H.: Jazyk jako jeden z rysů identity u české menšiny v Chorvatsku. In Krajané a problém identity. Praha, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, 2017 ISBN 0-000-00000-0.
 • Stranjik H.: Češi a čeština v Chorvatsku. Český jazyk a literatura, 2015, č. • no. 65, s. • p. 254-255. ISSN 0009-0786.
 • Stranjik H.: Historie menšin u nás. Národní výbory, 2015, č. • no. 19, s. • p. 22-23. ISSN 0027-8009.
 • Stranjik H.: Čeština v Chorvatsku. In Krajané a čeština. Praha, Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, 2014 ISBN 0-000-00000-0.
 • Stranjik H.: České školství v Chorvatsku. In Krejčová E., Krejčí P.: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno, Porta Balkanica, 2014, s. • p. 279-288. ISBN 978-80-904846-7-2.
 • Stranjik H.: Změny slovesných prefixů v důsledku jazykového kontaktu mezi češtinou a chorvatštinou v češtině Čechů v Chorvatsku. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2014, č. • no. 32, s. • p. 93-106. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Chorvatština v kontextu ostatních slovanských jazyků. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2012, č. • no. 30, s. • p. 135-136. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Asimilaci ve vyspělém světě nelze zastavit. In Daňková V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. • p. 153-154. ISBN 978-953-6607-61-7.
 • Stranjik H.: Galimatyáš - to se mi líbí! In Daňková V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. • p. 162-164. ISBN 978-953-6607-61-7.
 • Stranjik H.: K některým jevům v slovní zásobě příslušníků české menšiny v Chorvatsku. Prehled kulturnich, literarnich a školnich otazek, 2011, č. • no. 29, s. • p. 97-106. ISSN 1330-3880.
 • Stranjik H.: Co jsem, kým jsem, tím jsem?! In Daňková V.: Moje české kořeny : Sborník prací 28 krajanských autorů. Daruvar, Chorvatsko, NVI Jednota, 2011, s. • p. 161-161. ISBN 978-953-6607-61-7.

Konference, zahraniční stáže:

Účast na konferencích:

Konference mladých slavistů (Praha, 2011) – příspěvek na téma Lexikální rovina jazyka příslušníků české menšiny v Chorvatsku

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2013) – příspěvek na téma Jazyk příslušníků české menšiny v Chorvatsku

Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (Brno, 2013) – příspěvek na téma České školství v Chorvatsku

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2014) – příspěvek na téma Změny slovesných prefixů v důsledku jazykového kontaktu mezi češtinou a chorvatštinou v češtině Čechů v Chorvatsku

Krajané a čeština (Praha, 2014) – příspěvek na téma Čeština v Chorvatsku

XV International Conference on Minority Languages (Bělehrad, Srbsko, 2015) – příspěvek na téma Czech Education as one of the most important factors in maintaining Czech minority and its mother tongue in Croatia (České školství jako jeden z nejdůležitějších faktorů zachování české národnostní menšiny a jejího mateřského jazyka v Chorvatsku)

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2016) – příspěvek na téma Větná melodie v chorvatské češtině

Krajané a problém identity (Praha, 2016) – příspěvek na téma Jazyk jako jeden z rysů identity u české menšiny v Chorvatsku

VII. mezinárodní balkanistické sympozium (Brno, 2016) – příspěvek na téma Kvantita krátkých českých vokálů uvnitř slova v mluvě příslušníků české menšiny v Chorvatsku

Istraživanja govora 2016. Deveti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem (Záhřeb, Chorvatsko, 2016) – příspěvek na téma Intonacija upitnih rečenica (utvrđujućih pitanja) kod govornika češke manjine u Hrvatskoj (Intonace tázacích vět (zjišťovacích otázek) mluvčích z české menšiny v Chorvatsku)

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2017) – příspěvek na téma Téma komunikace v jazykových biografiích příslušníků české menšiny v Chorvatsku

Krajané v době globalizace (Praha, 2018) – příspěvek na téma Smysl české krajanské literatury. Vliv globalizace na českou menšinu v Chorvatsku pohledem krajanských literátů (společně s L. Stráníkovou)

Spisovná čeština a jazyková kultura (Olomouc, 2018) – příspěvek na téma Komunikace v české menšině v Chorvatsku prizmatem jazykových biografií jejích příslušníků

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2018) – příspěvek na téma Současná krajanská literatura pohledem jejích tvůrců

Slovenski jezici i književnosti u savremenom dijalogu kultura (Bělehrad, Srbsko, 2019) – příspěvek na téma Manjinski jezici i književnosti kao posrednici u dijalogu naroda (na primjeru češke manjine u Hrvatskoj)

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi (Katowice, Polsko 2019) – příspěvek na téma Književno stvaralaštvo manjina u Hrvatskoj – dio hrvatske književnosti ili ne?

Sedmi hrvatski slavistički kongres (Šibenik, Chorvatsko 2019) – příspěvek na téma Češka manjina u Hrvatskoj kao primjer održivosti jezika i identiteta u inojezičnoj sredini

Sedmi međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (Záhřeb, Chorvatsko 2019) – příspěvek na téma Koliko je sati? Kada ste rođeni? Brojevi u hrvatskom i češkom jeziku – sličnosti i razlike u izražavanju vremena

Značenje jezika za očuvanje manjinskog identiteta (Daruvar, Chorvatsko 2020) – panelová diskuse

Drugi znanstveno-stručni skup Hrvatskog društva sveučilišnih lektora Jezici i svjetovi (Záhřeb, Chorvatsko 2021) – příspěvek na téma Život s dva jezika (pogledom pripadnika češke manjne u Hrvatskoj)

Mezinárodní vědecká konference k 55. výročí samostatného studia českého jazyka a literatury v Záhřebu (Záhřeb, Chorvatsko 2021) – příspěvek na téma Jazykové interference u sloves v jazyce příslušníků české menšiny v Chorvatsku

Sympózium o českém jazyce (Daruvar, Chorvatsko, 2022) – příspěvek na téma Jak se to řekne na česky aneb Předložky v krajanské češtině

Pobyty v zahraničí:

2012 Univerzita v Bělehradě, Filologická fakulta, Ústav slavistiky, Bělehrad, Srbsko

2013 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Katedra západoslovanských jazyků a literatur, Záhřeb, Chorvatsko

2015 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Ústav fonetiky, Záhřeb, Chorvatsko – Svaz Čechů v Chorvatsku, Daruvar, Chorvatsko

2015 Svaz Čechů v Chorvatsku, Daruvar, Chorvatsko

2016 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Ústav fonetiky, Záhřeb, Chorvatsko – ČZŠ J. A. Komenského, Daruvar, Chorvatsko

2019 Univerzita v Záhřebu, Filozofická fakulta, Croaticum, Záhřeb, Chorvatsko

2023 Univerzita v Záhřebu, Fakulta chorvatských studií, Krk, Chorvatsko

Další aktivity:

2006-2011 členka organizačního týmu Konference mladých slavistů, FF UK

2015-2016 zástupce Univerzity Karlovy v pracovní skupině při Ministerstvu vnitra ČR projednávající možnosti zařazení jazyka moravských Chorvatů pod ochranu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > serbistika > Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.