Zaměstnanci

 

vyučující e-mail konzultace LS 2019
místnost
Mgr. ORKIDA BACKUS BORSHI, Ph.D. orkida.borshi@ff.cuni.cz ST 14:10 – 15:40 309a
PhDr. MARCEL ČERNÝ, Ph.D. cerny@slu.cas.cz PO 17:30 – 18:15 308a
doc. PhDr. ALENKA JENSTERLE-DOLEŽALOVÁ, CSc. alenka.dolezalova@ff.cuni.cz
ST 14:10 – 15:40
23
prof. PhDr. HANA GLADKOVA, CSc. hana.gladkova@ff.cuni.cz ST 12:00 – 13:30 308a
Mgr. JARMILA HORÁKOVÁ, Ph.D. jarmila.horakova@ff.cuni.cz PO 11:00 – 12:30 301H
Mgr. KAREL JIRÁSEK, Ph.D. karel.jirasek@ff.cuni.cz ČT 10:50 – 12:20 308a
Mgr. JANE JOVANOV jane.jovanov@ff.cuni.cz dle dohody mailem 308a
Mgr. GREGOIRE LABBÉ, Ph.D. gregoire.labbe@ff.cuni.cz PO 16:45 – 17:30 309a
Mgr. MAGDA LOJK magda.lojk@ff.cuni.cz ČT 10:50 – 12:00 23
Mgr. ADAM KULHAVÝ adam.kulhavy@ff.cuni.cz dle dohody mailem 308a
Mgr. IGOR MIKUŠIAK igor.mikusiak@ff.cuni.cz ČT 16:40 – 17:45 23
Mgr. GIOVANNA NANCI, Ph.D. giovanna.nanci@ff.cuni.cz PÁ 10:50 – 12:25 309a
PhDr. JIŘÍ NAŠINEC  jiri.nasinec@ff.cuni.cz ČT 16:00 – 17:00 301/H
Mgr. BOŽANA NIŠEVA, Ph.D. bozana.niseva@ff.cuni.cz PO 10:00 – 10:50 308a
PhDr. JAROSLAV OTČENÁŠEK, Ph.D. jaroslav.otcenasek@ff.cuni.cz PO 17:30 – 18:15 (studenti)

ÚT 10:00 – 12:00 A 13:00 – 15:00 (veřejnost a zaměstnanci)

308A

309

Mgr. ROMANA PASTUOVIĆ romana.pastuovic@ff.cuni.cz PO 9.10 – 10:40 23
doc. PhDr. JAN PELIKÁN, CSc. jan.pelikan@ff.cuni.cz ČT 12:30-14:00 309a
Mgr. KATEŘINA ROMAŠEVSKÁ, Ph.D. katerina.romasevska@ff.cuni.cz dle dohody mailem 308a
Mgr. HELENA STRANJIK, Ph.D. helena.stranjik@ff.cuni.cz
ÚT 14:10 – 15:40
23
DAN UNGUREANU, Ph.D. dan.ungurenu@gmail.com ČT 12:00 – 13:00 301/H
PhDr. LIBUŠE VALENTOVÁ, CSc. libusevalentova@seznam.cz PO 15:00 – 15:50 301/H
Mgr. DAJANA VASILJEVIĆOVÁ dajana.vasiljevicova@ff.cuni.cz dle dohody mailem 309
Mgr. PŘEMYSL VINŠ premysl.vins@ff.cuni.cz PÁ 10:50 – 12:25 309a
Mgr. SANDRA VLAINIĆ sandra.vlainic@ff.cuni.cz PO 9:00 – 10:30 221/C
TANYA YANKOVA, Ph.D. tanya.madzharova@ff.cuni.cz ÚT 12:30 – 14:00 308a
PhDr. ONDŘEJ ŽÍLA, Ph.D. ondrej.zila@ff.cuni.cz
od září 2018 do dubna 2019 NEKONZULTUJE (stipendijní pobyt v USA)
309a

Telefonická spojení na KJBS:

místnost č. 23 – 221 619 214

místnost č. 308a – 221 619 347

místnost č. 309 – 221 619 266

místnost č. 309a – 221 619 265

místnost č. 301/Hybernská 3 – 221 619 543

Úvod > Zaměstnanci