Úvod > O katedře > Vyučující > slovenistika > doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležalová Csc. – garant specializace