Uchazeč

Proč studovat obor Jihovýchodoevropská studia?

 

Co nabízíme?

– studium albánštiny, bulharštiny, chorvatštiny, rumunštiny, slovinštiny, srbštiny; získání excelentní znalostní úrovně

– propojení jazykových kompetencí s komplexními znalostmi historie, politických reálií, literatury, kultury regionu jihovýchodní Evropy

– nejvyšší úroveň studia tohoto typu oboru v celé ČR

– krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí; stáže; letní jazykové školy; účelová a prospěchová stipendia

– kvalitu a individuální přístup ke studentům

– bakalářské studium (jednooborové a dvouoborové) -> titul Bc.

– navazující magisterské studium (jednooborové a dvouoborové) ­-> titul Mgr.

– navazující doktorské studium -> titul Ph.D.

– možnost složení státní rigorózní zkoušky -> titul PhDr.

 

Po absolvování studia lze mj. pracovat:

– Ministerstvo zahraničí ČR (velvyslanectví, pražská centrála, Česká kulturní centra)

– Ministerstvo vnitra ČR (azylová problematika, imigrace, uprchlíci)

– Ministerstvo obrany (zahraniční mise)

– Ministerstvo kultury

– univerzity, vysoké školy

– vědecké ústavy Akademie věd ČR a další vědecké instituce

– jazykové školy

– knihovny, muzea, galerie

– překladatelství (krásná i odborná literatura), tlumočnictví, soudní tlumočnictví

– turistické služby a poradenství (včetně incomingové turistiky), průvodcovství

– v novinách a televizi či na internetovém zpravodajství

– jako specialista na oblast Balkánu v soukromých i státních firmách (Czech Trade, Czech Invest, ČEZ aj.)

– v neziskových organizacích; nadacích či v charitativních organizacích (Člověk vtísni, Adra)

Úvod > Uchazeč