Uchazeč

Co nabízíme?

Přijímací řízení na akademický rok 2023/2024

Obecné informace pro uchazeče zde.

S dotazy ohledně obecných informací k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu se obracejte na Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů na tel. +420 221 619 330, 333, 435 nebo na prijimacky@ff.cuni.cz.

S dotazy k přijímacímu řízení na program Jihovýchodoevropská studia se můžete v době jejich konzultačních hodin obracet na vedoucího Katedry jihoslovanských a balkanistických studií dr. Jiřího Janušku (jiri.januska@ff.cuni.cz) anebo na garantku přijímacího řízení Katedry jihoslovanských a balkanistických studií, dr. Helenu Stranjik (tel. +420 221 619 214, helena.stranjik@ff.cuni.cz).

Veškeré informace o studiu se dozvíte také na Dni otevřených dveří, který se uskuteční 14. ledna 2023 (více informací zde). Další informace viz akce Na Karlovku, která se koná 26. listopadu 2022 (více informací zde).

Řádné přijímací řízení:

  • Přihlášky do navazujícího magisterského studia: do 31. března 2023
  • Přihlášky do doktorského studia: do 30. dubna 2023
  • Termín konání navazujícího magisterského přijímacího řízení: 1.-14. června 2023 (přesný termín bude upřesněn)
  • Termín konání doktorského přijímacího řízení: 14.-16. června 2023
  • Náhradní termín navazujícího magisterského přijímacího řízení: 19.-20. června 2023
    • (o náhradní termín je nutné si předem požádat – více informací zde)
  • Náhradní termín doktorského přijímacího řízení: 22. června 2023

Dodatečné přijímací řízení:

  • nekoná se

Úvod > Uchazeč