Další aktivity katedry

Další aktivity členů KJBS:

V rámci programů Erasmus, Ceepus či pražské pobočky Literárněvědné společnosti a dalších sdružení jsou na katedře KJBS pravidelně pořádána hostování a přednášky českých i zahraničních profesorů.

Organizujeme řadu literárních a překladatelských večerů např. „Slovinský měsíc kultury“, „Albánské podvečery“, či literární festival slovinských básnířek „Mladý měsíc“.

Úspěšně se zúčastňujeme Studentské překladatelské soutěže, pořádané Bulharským kulturním institutem v Praze, kde naši studenti spolu se studenty MU a Univerzity Pardubice, získávají ocenění za své překlady. Vítězné práce jsou následně otištěny v časopise Balgari.

 

Někteří z našich pedagogů se věnují psaní poezie a prózy. Řada našich pedagogů překládá krásnou literaturu, je nám velkou ctí, že dr. Jiří Našinec byl za své překlady oceněn jak cenou Magnesia Litera, tak prestižní Cenou Josefa Jungmana.

 

Zaměstnanci KJBS dlouhodobě usilují o co největší propagaci oboru:

  • podílejí se na českém kulturním životě přispíváním do širokého spektra tištěných periodik (Plav, Slovanský přehled, Porta Balcanica, deníky LN, MfD, HN, atd.) a internetových portálů (www.iliteratura.cz)
  • pravidelným hostováním v kulturních pořadech v rozhlasu a televizi
  • propagací regionu na největším českém veletrhu knih „Svět knihy“
  • recenzováním rukopisů pro významná nakladatelství
  • organizací studentských soutěží a propagačních akcí
  • spoluprací s ostatními vysokoškolskými institucemi v ČR i zahraničí
  • dlouhodobou spoluprací s velvyslanectvími, zastupitelskými úřady či kulturními centry
  • poskytováním poradenské činnost, překlady a simultánním tlumočení

 

Úvod > Věda a výzkum > Další aktivity katedry