Publikační činnost

Publikační projekty

 

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií se podílí na vydávání dvou fakultních časopisů:

Dvacáté století – The Twentieth Century, (spolu s Ústavem světových dějin a Střediskem iberoamerických studií) – časopis vychází dvakrát ročně, jarní číslo v českém, podzimní v anglickém jazyce.

 

Nová čeština doma a ve světě (NČDS) – časopis navazuje na dříve vydávaný časopis Čeština doma a ve světě, vychází v elektronické podobě dvakrát ročně – podrobnější informace naleznete na stránkách http://ncds.ff.cuni.cz a na facebooku (http://www.facebook.com/novacds).

Akademiční pracovníci katedry jsou členy redakčních rad profilových českých vědeckých periodik Slavia, Slovanský přehled.

 

Nejdůležitější výstupy (v abecedním pořadí)

 

Gladkova, Hana – Vačkova, Kina (eds.): Sborník Komise pro spisovné slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů k tematickému bloku stejného jména na XV Mezinárodním sjezdu slavistů v Minsku 2013, Příspěvek Mezinárodní komise pro Jazykové právo a slovanské jazyky. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizovala.Praha, Filozofická fakulta UK v Praze 2013,  587 s., ISBN 978-80-7308-464-6.

Jensterle-Doležal, Alenka: Avtor, text, kontekst. Poglavja iz slovenske moderne, Maribor: Mednarodna založba Filozofske fakultete  Zora  (103), 2014, 417 s., ISBN 978-961-6930-19-2.

Jensterle-Doležalová, AlenkaŠurla, AndrejHonzak Jahić, Jasna (eds.):  Kol. monografie Sto let slovenistiky. Pedagogy a vědci  ve stínu dějin, Praha: Práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Varia, 27. svázek, 2014, 570 s., ISBN 978-80-7308-543-8.

Nisheva, Bozhana: Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). 1 vyd, Praha: Karolinum, 2014. Studia Philologica Pragensia, 184 s., ISBN 978-802-462-239-2.

Pelikán, Jan: Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, 400 s., ISBN 978-80-7308-508-7.

Žila, Ondřej: „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945–2012, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014.

 

 

Přehled publikační činnosti akademických pracovníků KJBS

– v rámci CV a bibliografie jednotlivých akademických pracovníků zde.

 

 

******

Vstup do Systému OBD – evidence publikační činnosti

Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost