Úvod > O katedře > Vyučující > kroatistika > PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. – garant specializace