PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. – garant specializace

PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.

Funkce
 • vedoucí (vedoucí) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
 • Státní zkoušky (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
 • Smlouvy (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
 • Spisová služba (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
 • Faktury (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 309

Odborné zaměření:

dějiny chorvatské literatury

dějiny srbské literatury

slovanský folklor

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2006 Ph.D. Filozofická fakulta UK v Praze
 • 1999 Filozofická fakulta UK v Praze – etnologie a kroatistika

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2018 – dosud vedouci KJBS
 • 2007 – 2018 Filozofická fakulta UK, KJBS – odborný asistent
 • 2005–2008 Katedra bohemistiky UJEP, Ústí nad Labem – externí pedagog
 • 2003– dosud Oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. vědecký asistent
 • 2000 Filozofická fakulta Záhřebské univerzity, Chorvatsko – CEEPUS
 • 1999–2007 Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze – externí pedagog
 • 1999 Filozofická fakulta Záhřebské univerzity, Chorvatsko – CEEPUS
 • 1996–2003 Středisko vědeckých informací Etnologického ústavu AV ČR (dříve Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR) – odborný pracovník

Granty, výzkumné záměry:

 • 2011–2016 – člen řešitelského týmu vnitřního výzkumného záměru UK PRVOUK – P12 Historie v interdisciplinární perspektivě
 • 2011–2014 – project manager evropského grantu European Regional Development Fund, Central Europe Programme č. 3CE296P4 „Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (ETNOFOLK)“, OP Nadnárodní spolupráce
 • 2009–2011 – člen řešitelského týmu grantu GA ČR č. 404/09/1329 „Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vědecká kritická edice CD ROM“
 • 2005–2011 – člen řešitelského týmu výzkumného záměru Akademie věd ČR č. AV0Z 90580513 „Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy“
 • 1999–2001 – člen řešitelského týmu grantu GA ČR č. 404/99/0302 „Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kritická edice CD ROM“
 • 1995–1997 – člen řešitelského týmu grantu GA ČR č. 404/95/1014 „Počítačové zpracování dokumentačních sbírek Etnologického ústavu AV ČR“ (v letech 1996–1997)

Publikační činnost:

Vědecké monografie:

OTČENÁŠEK, Jaroslav – Gergelová Barbora – Novotný Jiří: Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kritická verze CDROM. EÚ AV ČR, Praha 2001.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí. Scriptorium a EÚ AV ČR, Praha 2006.

Gergelová Barbora – OTČENÁŠEK, Jaroslav: Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vědecká kritická edice CDROM, EÚ AV ČR. Praha 2011.

Klímová Dagmar – OTČENÁŠEK, Jaroslav: Česká pohádka v 19. století. EÚ AV ČR, Praha 2012.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Antropologie narativity. Problematika české pohádky. EÚ AV ČR, Praha 2012.

OTČENÁŠEK, Jaroslav – Baeva Vichra a kol.: Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko/Rečnik na terminite ot slovesnija folklor. Bălgarija. EÚ AV ČR–IEFEM BAN, Praha–Sofie 2013.

Bahenský František –Holubová Markéta –Kafka Luboš – Maur Eduard – Navrátilová Alexandra – OTČENÁŠEK, Jaroslav – Petráňová Lydia – Stavělová Daniela – Tyllner Lubomír (ed.) – Woitsch Jiří: Velké dějiny zemí koruny české. Lidová kultura. Paseka, Praha 2014.

Kolektivní monografie a sborníky:

OTČENÁŠEK, Jaroslav: The Relation: The Contamporary Folk Humor on the Internet in the Czech republic, In: The First Conference on Advances and System Research. The Firsth Special Fokus Symposium on ICSKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society, 25.–27. 10. 2007, Zadar 2007, s. 95–98.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: On a Knife´s Edge. Czech Ethnology and Czech/Sudeten Germans in the Years 1953 to 1989. In: Brunnbauer Ulf – Kraft Claudia – Schulze Wessel Martin (eds.): Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe. Scientific Self-Descrioption in State Socialist Countries (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Band 31). Nakl. Oldenbourg Verlag, München 2011. s. 235–242.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Pohádky K. J. Erbena. Problematika jejich zpracování. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2011, supplementum 14, sv. 2, s. 152–159.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: hesla Lidová slovesnost (s. 59), Mytologie (s. 70–71), Orální historie (s. 78–79), Sémantika a sémiologie v etnologii (s. 88–89), In: Malý etnologický slovník. NÚLK, Strážnice 2011.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Jiří Horák a akademická sféra, In: Hlôšková Hana – Pospíšil Ivo – Zelenková Anna (eds.): Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I, FF UKomenského a FF MUNI, Bratislava–Brno 2012, s. 143–154.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Folklorní zájmy Josefa Štefana Kubína a východní Čechy, Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2012, supplementum 15, s. 182–186.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Traditional diet and its transformation from the 18th century till the present. In: Traditional food in the Central Europe. History and change, EÚ AV ČR, Praha 2013, s. 8–15.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Písemnictví Bosny a Hercegoviny před rokem 1878; Chorvatské národní obrození a literární romantismus; zrod moderní chorvatské literatury. In: Černý Marcel – Jensterle-Doležalová Alenka – Horáková Jarmila – Mikušiak Igor – Nedvědová Milada K. – Otčenášek Jaroslav – Vinš Přemysl: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. FF UK, Praha 2015, s. 63–73 a 200–243.

Výstupy v OBD:

Publikace

 • Otčenášek J.: Procházka kouzelnou krajinou. iLiteratura [online], 2020, č. • no. 19. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: České lidové pohádky a legendárními motivy. Dějiny a současnost, 2019, č. • no. 41, s. • p. 21-23. ISSN 0418-5129.
 • Otčenášek J.: Úvodem. In Kovářová S.: Na kakvo se smejat bălgarite. Praha, Spolek Zaedno, 2019, s. • p. 5-6. ISBN 978-80-906998-9-2.
 • Otčenášek J.: Aplikovaná folkloristika : Jak rozumět mainstreamovým filmům? Studia Ethnologica Pragensia [online], 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 91-102. ISSN 2336-6699.
 • Otčenášek J.: Hypofýza v exilu. iLiteratura [online], 2018, č. • no. 17. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Srbochorvatština : zaniklé jazykové společenství. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2017, č. • no. 13, s. • p. 46-50. ISSN 1802-4734.
 • Otčenášek J.: Súčasný chorvátsky román. Litikon, 2017, č. • no. 2, s. • p. 213-215. ISSN 2453-8507.
 • Otčenášek J., Karoch F.: Šest komedií z Chorvatska. Zagreb, ITG d.o.o., 2016. 301 s. • p. ISBN 978-953-7167-51-6.
 • Otčenášek J., Vinš P., Černý M., Jensterle Doležal A., Nedvědová M., Mikušiak I., Horáková J.: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Otčenášek J.: Tradice českých překladů z chorvatštiny. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 88-91. ISSN 1802-4734.
 • Otčenášek J.: Miro Gavran: Zmrzlina/Sladoled. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 8-11. ISSN 1802-4734.
 • Otčenášek J.: Chorvatská literatura dnes - formování identity. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 5-7. ISSN 1802-4734.
 • Otčenášek J.: Pohádka z Dalmácie: Ante Tomić: Čudo u Poskokovoj Dragi. iLiteratura [online], 2015, č. • no. 14, s. • p. 1-2. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Ne vždy za to může autor. Rozhovor s Miro Gavranem. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. • no. 11, s. • p. 2-4. ISSN 1802-4734.
 • Otčenášek J.: Když bulka není bulka : Problematika překladů textů folklorního charakteru do češtiny na příkladu jihoslovanských zápisů. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2014, č. • no. 10, s. • p. 86-90. ISSN 1802-4734.
 • Otčenášek J.: Proslulý učeň chlapík : Časopis Libri and Liberi. iLiteratura [online], 2014, č. • no. 13, s. • p. 1-2. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Jak se má házet bomba : Miljenko Jergović : Moric Alkalaj. iLiteratura [online], 2014, č. • no. 13, s. • p. 1-2. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Baj Gaňo: literární postava v druhém, folklorním životě. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2014, č. • no. 10, s. • p. 6-8. ISSN 1802-4734.
 • Otčenášek J.: Vidět Paříž a nezemřít. Damir Karakaš: Skvělé místo pro neštěstí. iLiteratura [online], 2014, č. • no. 13, s. • p. 1-2. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Další chorvatské pohádky a humorky : Jan Doležal : Chorvatské lidové pohádky a povídky bunjevacké. iLiteratura [online], 2014, č. • no. 13, s. • p. 1-2. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Miro Gavran : Lásky Georga Washingtona. iLiteratura [online], 2013, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Max a Franz. Miro Gavran : Kafkin prijatelj. iLiteratura [online], 2013, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Svéhlavička řádí. Ante Tomić : Punoglavci. iLiteratura [online], 2013, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Lika nebo Slovácko? Damir Karakaš : Kino Lika. iLiteratura [online], 2013, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Kafkův přítel. Praha, Emona servis, 2013. 152 s. • p. ISBN 978-80-904621-4-4.
 • Otčenášek J.: Jemné vylepšování. Jergović Miljenko : Sarajevské Marlboro. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. 9, s. • p. 92-96. ISSN 1802-4734.
 • Otčenášek J.: Rumjana Georgieva. Bulhaři v Čechách : Kulturní charakteristiky, imigrační proces a společenská integrace v současné době. Český lid, 2013, č. • no. 100, s. • p. 500-501. ISSN 0009-0794.
 • Otčenášek J.: Do říše fantazie. In Vorlíčková A.: Kouzelná zahrada : Slovinské lidové pohádky. Praha, Emona servis, 2013, s. • p. 5-6. ISBN 978-80-904621-5-1.
 • Otčenášek J.: Spontánní kruh : Cesta zdraví a umění. Praha, E.U.K.F., 2013. 250 s. • p. ISBN 978-80-905498-0-7.
 • Otčenášek J.: Jedna dlouhá nekonečná noc. iLiteratura [online], 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Opomíjené židovské tradice. Josef Kodet (ed.): Zázrak na ostrově. Antologie chorvatské židovské literatury. iLiteratura [online], 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Utěky : Ivana Bodrožić : Hotel Zagorje. iLiteratura [online], 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Přehlídka pokrytectví a okázalosti. Mirolsav Krleža: O Glembayích (O Glembayevima). iLiteratura [online], 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Otčenášek J.: Bălgarski folklor za malkija čitatel. In Kovářová Kostadinova S., Otčenášek J.: Bălgarski narodni umotvorenija : Pataran i Cărvulan. Praha, Zaedno, 2012, s. • p. 4-4. ISBN 978-80-260-3597-8.
 • Otčenášek J.: Jak muži přišli ke svému údu aneb Bulharský erotikon. Legendy, pohádky a humorky z Bulharska a Makedonie. Praha, Dybbuk, 2011. 232 s. • p. ISBN 978-80-7438-036-5.
 • Otčenášek J.: Glavne biblijske teme u češkom romanu nakon 1989 : Na primjeru - Miloš Urban: Sedam crkava. Gotički roman iz Praga. Republika, 2011, č. • no. 67, s. • p. 76-80. ISSN 0350-1337.
 • Otčenášek J.: Na skok do Kosova. Navýchod, 2010, č. • no. 10, s. • p. 15-16. ISSN 1214-2522.

Umělecké publikace:

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Příběhy z Dalmácie. Portál, Praha 2003.

OTČENÁŠEK, Jaroslav – Kindlerová Anežka: Ateš Periša, ohnivý muž. Legendy, pohádky a humorky z Bosny a Hercegoviny. Argo, Praha 2006.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Jak muži přišli ke svému údu aneb Bulharský erotikon. Legendy, pohádky a humorky z Bulharska a Makedonie. dybbuk, Praha 2011.

OTČENÁŠEK, Jaroslav: Černá nevěsta. Pohádky a pověsti spolupracovníků a studentů Karla Jaromíra Erbena. Plot, Praha 2015.

Překlady krásné literatury:

Gavran, Miro: Judita. Dauphin, Praha 2007. (překlad)

Tomić Ante: Co by byl chlap bez vousů. Kniha Zlín, Zlín 2008. (překlad)

Spasojević, Dušan: Vymírání (Odumiranje), divadelní hra, pro agenturu Aura-pont, Praha 2008. Uvedeno na divadelním festivalu v Plzni 10. 9. 2008. (překlad)

Rajković, Nataša, Jelčić, Bobo: Na druhou stranu (S druge strane), divadelní hra, pro agenturu Aura-pont, Praha 2008. Uvedeno na divadelním festivalu v Plzni 10. 9. 2008. (překlad)

Arsenijević, Vladimir (ed.): Jugolaboratorija. Antologie postjugoslávské prózy. Kniha Zlín, Zlín 2009. (překlad spolu s Pavlou Horákovou)

Spasojević, Dušan: Zvěřinec (Zverinjak), divadelní hra, pro agenturu Aura-pont, Praha 2009. (překlad)

Gavran Miro: Tajemství Grety Garbo (Tajna Grete Garbo), divadelní hra, pro agenturu Aura-pont, Praha 2009. (překlad)

Gavran Miro: Páry (Parovi), divadelní hra, pro agenturu Aura-pont, Praha 2011. (překlad)

Kovářová Sevda – Otčenášek Jaroslav (eds.): Pataran i Cărvulan. Bălgarski narodni umotvorenija. Zaedno. Praha 2012.

Gavran Miro: Kafkův přítel (Kafkin prijatelj), Emona Servis, Praha 2013. (překlad)

Topolšek Mario: Spontánní kruh. Cesta zdraví a umění, E. U. K. F., Praha 2013. (překlad)

Topolšek Mario: Cesta dokonalého člověka, M. Topolšek, Praha 2014. (překlad)

Gavran Miro: Šest komedií z Chorvatska. ITG, Zagreb 2016. (překlad spolu s Františkem Karochem)

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Úvod > O katedře > Vyučující > kroatistika > PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. – garant specializace