Mgr. Přemysl Vinš

Mgr. Přemysl Vinš

Funkce
 • Zaměstnanecké mobility (Agenda) - Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 309A

Odborné zaměření:

historie a literatura albánského etnického areálu

albánské moderní dějiny se zaměřením na období komunistického režimu v Albánii

 

PublikaceCVRozvrhPopularizační činnostKonference a workshopyZávěrečné práce

 

Publikace

 • Backus Borshi O., Brisku A., Dobra R., Křepinský M., Kuka I., Lalaj A., Ludva J., Milkani P., Puto A., Vinš P.: Njëqind vjet marrëdhënie shqiptaro-çeko(sllovake) : Simpati reciproke dhe kontakte në rritje. Praha, Karolinum, 2022. 147 s. • p. ISBN 978-80-246-5249-8.
 • Backus Borshi O., Brisku A., Dobra R., Křepinský M., Kuka I., Lalaj A., Ludva J., Milkani P., Puto A., Vinš P.: Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů. Vzájemné sympatie a rostoucí interakce. Praha, Karolinum, 2022. 141 s. • p. ISBN 978-80-246-5248-1.
 • Vinš P.: Albánci a albánská literatura v době národního obrození. In Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 16-62. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Otčenášek J., Vinš P., Černý M., Jensterle Doležal A., Nedvědová M., Mikušiak I., Horáková J.: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Vinš P.: Italští Arbrešové: krátký nástin jejich historie a současného postavení. Porta Balkanica, 2015, č. • no. 7, s. • p. 4-16. ISSN 1804-2449.
 • Vinš P.: Dílo obrozence Sami Frashëriho a konstrukce kontinuity albánského etnického prostoru. In Bittnerová D., Moravcová M.: Etnické komunity. Balkánské cesty II. Praha, FHS UK, 2015, s. • p. 13-41. ISBN 978-80-87398-81-4.
 • Vinš P.: Mbresat nga trojet shqiptare në shkrimet e pjesëtarëve çekë të ushtrisë austro-hungareze gjatë luftës së parë botërore. In Rugova B., Berishaj A., Ahmetaj S., Mehmeti E., et al.: Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Priština, Universiteti i Prishtinës, 2013, s. • p. 251-256. ISBN 978-9951-00-155-7.
 • Vinš P.: Pushtimi i Çekosllovakisë në vitin 1968 në sfondin e politikës dhe të propagandës së Shqipërisë socialiste. In Taczynska K.: Poznać Bałkany : Historia - Polityka - Kultura - Języki. Toruń, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorandów UMK, 2013, s. • p. 151-158. ISBN 978-83-930377-2-8.
 • Vinš P.: Na křižovatce mezi Moskvou a Pekingem aneb počátek albánsko-sovětské roztržky. Porta Balkanica, 2012, č. • no. 4, s. • p. 6-19. ISSN 1804-2449.
 • Vinš P.: Význam modernity v propagandě albánského komunistického státu a její role v albánském historickém příběhu. In Lenka Hanovská J.: Evolvendi anthropologicae. Vývoj v antropologických perspektivách. Praha, TOGGA, 2012, s. • p. 155-165. ISBN 978-80-87258-76-7.
 • Vinš P.: Veprat çeke për shqiptarët në shekullin e 19-të dhe 20-të. In Rugova B.: Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 30/2. Prishtinë, Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Prishtinës, 2012, s. • p. 103-109. ISBN 0-000-00000-0.
 • Vinš P.: Role náboženství v albánské socialistické propagandě. Porta Balkanica, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 6-12. ISSN 1804-2449.

Kolektivní monografie:

Černý, M., Jensterle-Doležalová, A., Horáková, J., Mikušiak, I., Nedvědová, M. K., Otčenášek, J., Vinš, P: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha 2016.

Recenzované časopisy:

VINŠ, Přemysl: „Nejzákeřnější nepřítel je ten, na kterého se zapomíná!“ Krátká analýza albánské komunistické karikatury. „Historie – Otázky – Problémy“ 2/2016, V TISKU.

VINŠ, Přemysl: Italští Arbrešové: krátký nástin jejich historie a současného postavení; „Porta Balkanica“ 1/2015, str. 4-16.

VINŠ, Přemysl: Albánský lid se na cestu dějinami vydal se šavlí v ruce. Analýza historického příběhu socialistické Albánie, „Dějiny – Teorie – Kritika“ 1-2013, str. 56-90.

VINŠ, Přemysl: Na křižovatce mezi Moskvou a Pekingem aneb počátek albánsko-sovětské roztržky; „Porta Balkanica“ 1-2/2012, str. 6-19.

VINŠ, P.: Role náboženství v albánské socialistické propagandě. Porta Balkanica 1-2/2011, str. 6-12.

VINŠ,, Přemysl: Okupace Československa v roce 1968 v kontextu politiky hoxhovské Albánie, „Porta balkanica“, 1/2010, str. 5-16.

VINŠ, Přemysl: Příliš dlouhé volby, Analýza albánských parlamentních voleb, „Porta Balkanica“, 1-2/2009, str. 25-30.

VINŠ,, Přemysl: Obraz Albánců v české společnosti na přelomu 19. a 20. století, „Slovanský přehled“ XCIII, No. 1, 2007, str. 43-62.

Sborníky:

VINŠ, Přemysl: Dílo obrozence Sami Frashëriho a konstrukce kontinuity albánského etnického prostoru, in: Bittnerová, Dana; Moravcová Mirjam (eds.): Etnické komunity. Balkánské cesty, díl II. Praha 2015, str. 13-41.

VINŠ, Přemysl: The occupation of Czechoslovakia in 1968 in the context of politics and propaganda of socialist Albania, in: Taczyńska, Katarzyna; Twardowski, Aleksandr (ed.): Bałkany: Historia, Polityka, Kultura, Języki; Toruň 2013, str. 151-158.

VINŠ, Přemysl: Mbresat nga trojet shqiptare në shkrimet e pjesëtarëve çekë të ushtrisë austro-hungareze gjatë luftës së parë botërore“ (Dojmy českých příslušníků rakousko-uherské armády z vojenského nasazení v Albánii během první světové války), in: Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Priština 2012, str. 251-256.

VINŠ, Přemysl: Význam modernity v propagandě albánského komunistického státu a její role v albánském historickém příběhu; in: Hanovská L., Horský, J., Hroníková, L. a kol.: Evolvent anthropologicae. Vývoj v antropologických perspektivách; Praha 2012, str. 155-165.

VINŠ, Přemysl: Veprat çeke për shqiptarët në shekullin e 19-të dhe 20-të (Česká díla o Albáncích v 19. a 20. století), in: Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Priština 2012, str. 103-109.

VINŠ, Přemysl: Imazhi i shqiptarëve në shoqërinë çeke në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të dhe në fillim të shekullit të 20-të, in: Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Priština 2011.

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2009 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, magisterský obor Obecná antropologie – Integrální studium člověka
 • 2006 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, bakalářský obor Studium humanitní vzdělanosti

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2011–dosud Filozofická fakulta UK v Praze – asistent se zaměřením na historický a kulturní vývoj albánského etnického areálu (Katedra jihoslovanských a balkanistických studií)
 • 2010–2011 Filozofická fakulta UK v Praze – asistent se zaměřením na historický a kulturní vývoj albánského etnického areálu (Ústav slavistických a východoevropských studií)
 • 2009–dosud Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, doktorský obor Antropologie

Granty, výzkumné záměry:

 • 2013-2016 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram č. 205 605 Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy)
 • 2014 Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky na rok 2014

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • člen redakční rady recenzovaného časopisu Porta Balkanica

Rozvrh

Překlad z albánštiny do češtiny:

Aliçka Y.: Když projížděl Chruščov naší vesnicí. Nakladatelství Petr Štengl, Praha 2015, ISBN: 978-80-87563-34-2.

Aliçka Y.: Těžký rok. „Tvar“ 21/2014, s. 18-19.

Aliçka Y.: Těžký rok. „Plav“ 6/2010, s. 28-33.

Překlady z češtiny do albánštiny:

Buben, V.: Thirrorja në gjuhën shqipe (Vokativ v albánštině). „Perla“ 2/2015, s. 50-55.

Popularizační články:

VINŠ, Přemysl: Po stopách Albánců. Navýchod 1/2011, str. 19-20.

VINŠ, Přemysl: Albánie (rubrika Zaostřeno na Východ), „Navýchod“ 1/2009, str. 34-35.

VINŠ, Přemysl: Albánie (rubrika Zaostřeno na Východ), „Navýchod“ 1/2008, str. 36-37.

VINŠ, Přemysl: Albánie (rubrika Zaostřeno na Východ), „Navýchod“ 2/2008, str. 35-37.

VINŠ, Přemysl: Albánie (rubrika Zaostřeno na Východ), „Navýchod“ 3/2008, str. 33.

VINŠ, Přemysl: Albánie (rubrika Zaostřeno na Východ), „Navýchod“ 4/2008, str. 40-41.

VINŠ, Přemysl; PIKAL, Kamil: Revoluce stíhala revoluci, Dramatická albánská cesta do Evropy, „Přítomnost“, č. 3, 2005, str. 46-48.

VINŠ, , Přemysl: Kraj drsných horalův, „Navýchod“ 6/24 2004, str. 19-21.

Vins-Kompletni publikace a konference

Účast na konferencích:

Skanderbeg in the history and culture of Europe, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, Poznań, 14. – 15. června 2016, příspěvek: Skanderbeg’s Role in Albanian Communist Historiography and Propaganda

Balkánský Express, FHS v Praze 3. – 4. června 2016, příspěvek: Ismail Kadare – kontroverzní albánský hrdina

European Civilisation and the World Between Conflits, Cooperation and Dialogue, FF UK v Praze, 18. září 2015, příspěvek: A Short Analysis of Political and Social Caricature in Communist Albania.

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Priština 2015, příspěvek: Analiza e shkurtër e karikaturës politike dhe shoqërore në Shqipërinë komuniste (Krátká analýza politické a společenské karikatury v komunistické Albánii).

Slovanské a neslovanské menšiny v jihovýchodní Evropě 20. – 21. 11. 2014, Porta Balkanica Brno, příspěvek: “Italští Arbërešové dnes: význam statusu jazykově-historické menšiny”.

Balkánský Expres, FHS UK v Praze, 24. – 25. 10. 2014, příspěvek: „Dílo obrozence Sami Frashëriho a konstrukce kontinuity albánského etnického prostoru“.

Arbëria antike për Shqipërinë e re: Homazh kulturor i arbëreshëve të Italisë në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, Tirana, listopad 2012.

Sympozium Balcanicum II, ZČU Plzeň, říjen 2012, příspěvek „Nacionalismus jako klíčový prvek albánské socialistické propagandy“.

Bałkany: Historia, Polityka, Kultura, Języki; Toruň, květen 2012, příspěvek: „The occupation of Czechoslovakia in 1968 in the context of politics and propaganda of socialist Albania”

Evolvent anthropologicae. Vývoj v antropologických perspektivách; FHS UK, Praha 2011, příspěvek: „Význam modernity v propagandě albánského komunistického státu a její role v albánském historickém příběhu“.

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Priština 2012.

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Priština 2011.

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare; Priština 2009.

Pobyty v zahraničí:

srpen 2009 – Prištinská univerzita, Priština, Kosovo

únor – srpen 2010 Tiranská univerzita, Tirana, Albánie

srpen 2011 – Prištinská univerzita, Priština, Kosovo

srpen 2012 – Prištinská univerzita, Priština, Kosovo

srpen 2015 – Prištinská univerzita, Priština, Kosovo

listopad 2015 – Tiranská univerzita, Tirana, Albánie

Další aktivity:

Spoluorganizátor návštěvy významného italského albanisty Francesca Altimariho z Kalábrijské univerzity v Cosenze, 1. – 2. 12. 2015.

Spoluorganizace Albánského podvečeru na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze, květen 2015, četba překladu povídky „Příběh lásky“ od albánského spisovatele četba překladu povídky albánského spisovatele Ylljeta Aliçky.

Spoluorganizace Albánského podvečeru na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze, květen 2014, příspěvek o albánské karikatuře v době komunismu.

Spoluorganizace Albánského podvečeru na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze, květen 2013, příspěvek o působení českých vojáků v Albánii během první světové války.

Spoluorganizace a účast na odborné debatě „Kosovo – minulost, přítomnost a budoucnost“, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze.

Spoluorganizace Albánského podvečeru na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze, květen 2012, příspěvek o albánském zvykovém zákoníku.

 

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > albanistika > Mgr. Přemysl Vinš