ERASMUS

Erasmus a Erasmus+ koordinátoři pro KJBS

ERASMUS (vyjíždějící studenti) – PhDr. Ondřej ŽÍLA, Ph.D. ondrej.zila@ff.cuni.cz

ERASMUS (přijíždějící studenti a pedagogická mobilita) – Mgr. Orkida BACKUS BORSHI, PhD. orkida.borshi@ff.cuni.cz

 

MOBILITY V PROGRAMU ERASMUS+

Díky úspěchu  projektu KJBS v celorepublikové konkurenci ve 2. kole Výzvy 2015 Kreditové mobility programu Erasmus+,  která je zaměřena na podporu mobility do zemí mimo Evropskou unii, jsme získali pro naše studenty možnost studovat 3 měsíce v Albánii, v Bosně a Hercegovině, v Kosovu a v Srbsku.

 Konkrétně se jedná o:
  • 2 místa pro studenty Bc. studia  na Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës,
  • 2 místa pro studenty Bc. studia a 1 místo studenta Mgr.studia  na UNIVERZITET U SARAJEVU,
  • 2 místa pro studenty Bc. studia na Fakulteti i Filologjisë, Universiteti Hasan Prishtina
  • 2 místa pro studenty Bc. studia a 1 místo studenta Mgr.studia  na Univerzitet u Beogradu


Podmínky VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ERASMUS v akademickém roce 2017/2018

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií v průběhu března otevírá výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus. Zájemci mohou podávat přihlášky na následující univerzity:

 

Země Universita Počet studentů Délka pobytu v měsících celkem
 Bulharsko Plovdiv 2 5
Shumen 2 10
Sofia 2 10
Chorvatsko Zagreb 2 10
Rijeka 2 10
Polsko Lodž 2 10
Opole 1 5
Bielsko-Biala 1+1 5
Rumunsko Bukurešť 2 10
Slovinsko Ljubljana 1 5
Maribor 1 5
Nova Gorica 1+1 6
Itálie Calábrie 1 10
Švýcarsko Lausanne 1 10
Bern 1 10
Zurich 2 10

Přihlášky

Tištěná přihláška obsahuje:

Elektronická přihláška:

Termíny

Přihlášky je možné podávat v tištěné a podepsané podobě na sekretariátu Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (č. 309, Mgr. Dajana Vasiljevićová) v deskách označených heslem „Erasmus“.

Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit v den odevzdání přihlášky tištěné.

Deadline pro odevzdání přihlášek je čtvrtek 9. března 2017.

 

Výběrové řízení proběhne v pondělí 13. března 2016, v 8:00, v místnosti č. 309/A.

 

Úspěch v konkursu nezakládá nárok na přidělení stipendia v plné výši. O rozsahu stipendia se rozhodne posléze na fakultní úrovni podle výše prostředků přidělených rektorátem UK.

Realizační tým projektu Erasmus + Programme na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. a Mgr. Orkida Borshi, Ph.D.

Obecné informace k programu Erasmus.