Mgr. Sandra Vlainić – garant specializace

Mgr. Sandra Vlainić

Adresa

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 23

Odborné zaměření:

Praktická výuka srbského jazyka – lektorka

Srbské reálie

Jugoslavská a srbská kinematografie

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 1998 Bělehradská univerzita, Filologická fakulta, Bělehrad.

Absolvované odborné semináře

 • L´image dans l´enseignement – AJŠ 2017
 • Enseigner la culture et la civilisation – AJŠ 2017
 • The Cultural Impact of Teaching – AJŠ 2017
 • Výuka receptivních dovedností – Skřivánek 2017
 • WRILAB2 Didaktika psaní v cizím/druhém jazyce – UBS FF 2016
 • Interaktivní čeština – AUČCJ 2016
 • Jak „učit“ konverzaci – AUČJC 2016
 • Aplikace „Lyrics Training“  – AUČJC 2016
 • Aplikace „Movies“ – AUČJC 2016
 • Moderní přístupy ve výuce jazyků – ACERT konference 2016
 • Čeština pro cizince vesele a hravě – Skřivánek 2016
 • Online nástroje ve výuce českého jazyka pro cizince – Skřivánek 2015
 • Teaching conversation classes – Skřivánek 2015
 • Moderní přístupy ve výuce jazyků – ACERT konference 2015
 • Výuka individuálních studentů – Skřivánek 2014
 • Using authentic materials – Skřivánek 2014
 • Pětiminutové aktivity – Skřivánek 2014
 • 2014 Juridikum, Právnická fakulta. Doplňkové studium pro překladatele právních textů.

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • 2016 – dosud Ústav jazykové a odborné přípravy, UK.
 • 2013–2015 Fakulta sociálních věd, UK.
 • 2011 – dosud Filozofická fakulta v Praze, UK. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií. Odborná lektorka srbského jazyka. Správce studijního informačního systému pro KJBS. Univerzita třetího věku – vedení kurzů pro seniory.
 • 2009 – dosud Jazyková škola „Skřívanek“, výuka českého a srbského jazyka.

 • 2008–2010 Vzdělávací agentura Polytechna, výuka srbského jazyka.

 • 2006–2011 Filozofická fakulta v Praze. Ústav slavistických a východoevropských studií. Odborná lektorka srbského jazyka. Administrátor webové stránky Ústavu slavistických a východoevropských studií. Správce studijního informačního systému.
 • 2006 –  dosud Jazyková škola Mgr. Dany Čepkové, výuka srbského jazyka.
 • 2004–2006 Filozofická fakulta, Praha. Ústav slavistických a východoevropských studií, externí výuka srbského jazyka
 • 2000–2004 Filologická fakulta, Bělehrad. Asistentka na Katedře slavistiky na oboru český jazyk a literatura. Výuka českého jazyka a literatury.
 • 1998–2000 Základní škola „Nikola Tesla“ Vinča, Srbsko. Výuka francouzského jazyka.

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

 • Konference mladých slavistů 2007 – 2009 – spoluorganizátor
 • Konference mladých slavistů 2010 –  organizátor
 • Koordinátorka Erasmus +  – od ledna 2016 (Výzva 2015)

 

Publikační činnost:

Konverzační příručky

VLAINIĆ, S., Česko-srbská konverzace pro Jazykovou školu Dany Čepkové. Praha 2008.

Výstupy v OBD

Publikace

 • Vlainić S.: Poznámky k sociální situaci v Kosovu v 60. a 70. letech 20. století. Tokovi istorije, 2011, č. • no. 1, s. • p. 95-129. ISSN 0354-6497.
 • Vlainić S.: Současné trendy v sociální historiografii v České republice. Godišnjak za društvenu istoriju, 2011, č. • no. 18, s. • p. 99-104. ISSN 0354-5318.
 • Vlainić S.: Přístup Titova režimu ke Kosovu koncem 50. let XX století. In Manojlović Pintar O.: Tito – vidjenja i tumačenja. Bělehrad, Institut za noviju istoriju Srbije, 2011, s. • p. 235-246. ISBN 978-86-7005-097-6.

Redakční práce a jazykové úpravy

KEDRON, Kateřina, PŘÍHODA, Marek (eds.): Etnicita slovanského areálu. Červený Kostelec, Praha, 2011.

PŘÍHODA, Marek, VAŇKOVÁ, Hana (eds.): Slavistika v moderním světě; sbornik Konference mladých slavistů 2007, Červený Kostelec/Praha, 2008.

Překlady krásné literatury

Šalat, D.: Výběr z básní. Pobocza, 2010.

Jagić, D.: Výběr z básní. Pobocza, 2010.

Bajsić, T.: Výběr z básní. Pobocza, 2010.

Balaban, J.: Dete u vatri. Priča, 2010.

Bjelošević, P.: Výběr z básní. Pobocza, prosinec 2009.

Košinska, E.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Hajek, J.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Štengl, P.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Šramatiova, V.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Jurolek, R.: Izbor iz pesama. Pobocza, prosinec 2009.

Dugandžić, A.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Savičević-Ivančević, O.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Grcić, K.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Lucić, P.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Vujčić, N.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Živanović, N.: Výběr z básní. Pobocza, září 2009.

Beran, S.: Svaka dva sata kafa s mlekom, ze sbírky „Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa“. Priča, červen 2009.

Beran, S.: Daždevnjak ze sbírky „Až umřeš, nikdo už ti nebude chtít sahat na prsa“. Priča, září 2008.

Šehabović, Š.: Svícen, Plav. červenec-srpen Praha 2008.

Další aktivity:

Překlady a příprava titulků, produkční práce

https://www.youtube.com/watch?v=S9ax3gHUlQA&feature=youtu.be  2014-2015

 

Závěrečné práce

 

 

Úvod > O katedře > Vyučující > serbistika > Mgr. Sandra Vlainić – garant specializace