Zpřístupněna digitální verze ediční řady „Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně“

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně zdigitalizovala a zveřejnila převážnou většinu publikací, jež vyšly v rámci Spisů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Volně přístupná je nyní řada slavisticky zaměřených titulů.

Vybíráme následující:

Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku (1924)

Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů (1958)

Syntax aktivních participií v staroslověnštině (1961)

Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961 (1962)

Josef Dobrovský als Hungarist und Finno-Ugrist (1967)

Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia „Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj“, Brno 20.-22.10.1966 (1968)

Národnostní programy pro střední a jihovýchodní Evropu : z dějin socialistické teorie národnostní otázky, 1848-1917 : od Marxe k Leninovi (1971)

Příčiny vzniku předlitavské sociální správy (1970)

Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969) (1970)

Syntactica slavica : vybrané práce ze slovanské skladby (1972)

Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974) (1976)

Balkánská otázka 1908-1914 : mezinárodní socialistické hnutí o mladoturecké revoluci a o balkánských válkách (1979)

Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první (1979)

Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976 (1980)

„Národnostní princip“ a internacionalismus, 1789-1860 : vznik marxistické teorie národnostní otázky a „zahraniční politiky“ (1984)

Praslovanština (1987)

Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy (1993)

Dramatické umění jižních Slovanů. Část 1, 1918-1941 (1995)

Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994) (1995)

Balkán a Mediterán : literárně historické a teoretické studie (1997)

Slované a Evropa : [srovnávací studie a stati] (2000)

Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V (2002)

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo : kosovská otázka ve 20. století (2011)

Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století (2013)

Studia macedonica II (2015)

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza (2015)

 

Zdigitalizovanou ediční řadu najdete na stránkách Digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.