Hostování doc. Ani Burové a dr. Slaveji Dimitrové 2. 5. 2017

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Vás srdečně zve na společnou přednášku dvou literárních historiček ze Sofijské univerzity svatého Klimenta Ochridského:

doc. Ani Burova, Ph.D. promluví na téma Penčo Slavejkov v kontextu bulharské moderny

a

dr. Slaveja Dimitrova, Ph.D. promluví na téma České a bulharské překlady za obrození

Přednášky se uskuteční v úterý 2. května 2017 od 11:00 hod v místnosti 308 A (hlavní budova FF UK).