CfP: Mezinárodní konference “Education, Culture and Society” 11. – 13. 9. 2018 ve Vratislavi (Polsko)

Pozvánka na mezinárodní konferenci “Education, Culture and Society” 11-13.09.2018 ve Vratislavi (Polsko) pořádanou Vratislavskou univerzitou, nadací Pro Scienta Publica a studentským kroužkem Variograf.

Podrobností:

http://variograf.uni.wroc.pl/conference/ecs2018/

Přihlášky zasílejte do do 31.12.2017,

příspěvek zasíláme do 31.01.2018.

Jazykem konference je angličtina.

Časopis je v databázích: Index Copernicus, ERIHplus, CEEOL, DOAJ, CEJSH, JournalSeek, BazHum.

ECS_2018_v02