Proběhl kulatý stůl ke 135. výročí rumunistiky na FFUK

Oddělení rumunštiny na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FFUK uspořádalo dne 24. listopadu t.r. ve velkém sále Šporkova paláce „Kulatý stůl rumunistiky“ ke 135. výročí uvedení rumunistiky na Univerzitu Karlovu zásluhou prvního českého profesora na stolici románských jazyků Jana Urbana Jarníka. Slavnostního zasedání se zúčastnilo přes 30 hostů, mezi nimiž jsme mohli přivítat Její Excelenci velvyslankyni Rumunska v ČR paní Carmen Burlacu, vedoucí KJBS doc. Alenku Jensterle Doležalovou, rumunistku z Ústavu dějin svetovej literatúry SAV v Bratislavě dr. Libuši Vajdovou a balkanistu doc. Ladislava Hladkého z Historického ústavu AV v Brně. V dopoledním programu referovali bývalí i současní členové oddělení (doc. J. Felix, dr. L. Valentová, dr. J. Našinec, dr. J. Horáková a rumunský lektor D. Ungureanu) o bohaté historii i o přítomnosti a perspektivách rumunistických studií na FFUK. Během odpolední části programu zazněly zdravice hostů, vzpomínky učitelů, názory a odborné zkušenosti absolventů oboru. Volná debata účastníků odehrávající se v přátelské a dělné atmosféře skončila až v podvečerních hodinách. Pražské rumunistice adresujeme k jejímu výročí tradiční rumunské přání „La mulți ani!”

Libuše Valentová

V příloze několik fotografií z „Kulatého stolu rumunistiky“