Byla vyhlášena soutěž mladých bulharistů o nejlepší překlad a původní esej

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze vyhlašuje soutěž mladých bulharistů o nejlepší překlad a původní esej a letos je věnována 140. výročí narození Jordana Jovkova (09. 11. 1880 – 15. 10 1937), vynikajícího mistra slova, spisovatele-humanisty a klasika bulharské literatury.

Soutěž proběhne ve dvou samostatných sekcích:

  • Překlad úryvku Jovkovovy povídky Posledna radost z bulharštiny do češtiny. Úryvek je možné stáhnout zde Posledna_radost (text pdf)
  • Esej v bulharském jazyce na téma Bílá vlaštovka.

Podmínky účasti:

  • Soutěž je určena pro všechny, kteří se aktivně zajímají o slovesné umění (překlad, tvůrčí psaní, literární kritiku) a nedosáhli ještě věku 35 let.
  • Účastníci mohou podle vlastního uvážení soutěžit v jedné z nabízených sekcí, anebo v obou sekcích zároveň.
  • Termín pro odevzdání soutěžních textů (překladu a/anebo eseje) je stanoven na 20. dubna 2020.
  • Soutěžní texty posílejte na následující emailové adresy:

Ginka Bakărdžieva: ginofil@gmail.com

Marcel Černý: marcel.cerny@ff.cuni.cz

Průběh soutěže:

  • Obdržené soutěžní texty budou posouzeny pětičlennou odbornou porotou.
  • Výsledky soutěže v obou sekcích – Překlad i Esej – budou vyhlášeny nejpozději do 24. května 2020 při příležitosti Dne slovanského písemnictví a kultury.
  • Vítězové jednotlivých sekcí obdrží knižní ceny a bude jim udělen diplom.
  • Nejlepší texty budou uveřejněny v periodickém tisku.

Konkurs-2020-BG-CZ