Zveme na přednášku Dr. Martina Henzelmanna 10. 3. 2020

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií srdečně zve na přednášku Dr. Martina Henzelmanna (Institut für Slavistik, Universität Hamburg, Fakultät für Geisteswissenschaften, Fachbereich Sprache, Literatur, Medien II) na téma Славянските малцинствени езици в контекста на Югоизточна Европ.

Přednáška se uskuteční:v úterý, 10.03. 2020 v 10,50 hod. v č. 308A, v hlavní budově Filozofické fakulty, náměstí Jana Palacha 2

Přednáška bude proslovena Bulharsky.