Online přednáška Dirigent Václav Talich a česko-slovinské vztahy 24. 11. 2020

Srdečně Vás zveme na online přednášku slovinského bohemisty Petera Kuhara na téma: Dirigent Václav Talich a česko-slovinské vztahy, která se uskuteční v úterý 24. 11. 2020 od 18:00.

Debata nese podtitul: Václav Talich a další hudebníci původem z území dnešní České republiky – jejich působení ve Slovinsku na přelomu 19. století až do konce 1. světové války.

Moderuje: Mateja Kosi
Jazyk: čeština

Akci pořádá CzechLit – České literární centrum, sekce Moravská zemská knihovna, ve spolupráci s Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Peter Kuhar je slovinský bohemista, který tráví celý listopad v Brně na tvůrčí rezidenci Českého literárního centra.

Událost můžete online sledovat zde: https://www.facebook.com/CzechLitCZ/posts/4667910443281370