Informační schůzka pro studenty prvních ročníků se uskuteční 2. 10. 2017

Informační schůzka studentů prvního ročníku oboru Jihovýchodoevropská studia (bakalářské i navazující magisterské studium) se uskuteční v pondělí 2. října od 14.00 v místnosti č. 308 (hlavní budova FF UK).

Na uvedenou dobu se ruší výuka pro příslušné ročníky.