Podoba zkoušky Areálové kontexty lit. JVE II. pro leden/únor 2018

Předmět Areálové kontexty lit. JVE II. bude atestován následujícím způsobem:

1. termín 9.1. serbistick;á část u mgr. I. Mikušiaka a následně 10.1. sloveinistická u doc. Jensterle Doležal;

2. termín 30.1. serbistická část u mgr. I. Mikušiaka a následně 31.1. sloveinistická u doc. Jensterle Doležal;

3. termín 7.2. zkouší komise sestávající se z doc. A. Jensterle Doležalová a mgr. I. Mikušiaka.