Návštěva zástupců Albánské akademie věd na KJBS

KJBS navštívila v pondělí 2. 7. 2018 delegace členů Albánské akademie věd (Akademia e Shkencave e Shqipërisë), konkrétně zástupci Centra albanistických studií prof. Floresha Dado, prof. Shaban Sinani a dr. Edmond Cane za doprovodu kolegy dr. Adriana Brisku z FSV UK. Zmíněné Centrum sdružuje archeologický ústav, institut lingvistiky a literatury, historický ústav a institut kulturní antropologie a uměnovědných studií.

Delegaci přijali Jaroslav Otčenášek a Orkida Backus-Borshi a jednání se zabývalo možnostmi oboustranné spolupráce a podpory pražské albanistiky za strany Albánské akademie věd.

Jednalo se o první podobnou návštěvu v moderních dějinách našich vztahů vůbec.