Soutěž mladých bulharistů o nejlepší překlad a původní esej 2021

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze vyhlašuje

SOUTĚŽ MLADÝCH BULHARISTŮ O NEJLEPŠÍ PŘEKLAD A PŮVODNÍ ESEJ

Soutěž proběhne ve dvou samostatných sekcích:

  • Překlad povídky současného bulharského beletristy a dramatika Zachariho Karabašlieva Кратка история на самолета z bulharštiny do češtiny. Povídku je možné stáhnout zde: Kratka istorija na samoleta
  • Esej v bulharském jazyce na téma Моята история със самолет.

Podmínky účasti:

· Soutěž je určena pro všechny, kteří se aktivně zajímají o slovesné umění (překlad, tvůrčí psaní, literární kritiku) a nedosáhli ještě věku 35 let.

· Účastníci mohou podle vlastního uvážení soutěžit v jedné z nabízených sekcí, anebo v obou sekcích zároveň.

· Termín pro odevzdání soutěžních textů (překladu a/anebo eseje) je stanoven na 25. dubna 2021.

· Soutěžní texty posílejte na následující emailové adresy:

Ginka Bakărdžieva: ginofil@gmail.com

Marcel Černý: cernymar@slu.cas.cz

 

Průběh soutěže:

· Obdržené soutěžní texty budou posouzeny pětičlennou odbornou porotou.

· Výsledky soutěže v obou sekcích – Překlad i Esej – budou vyhlášeny nejpozději do 24. května 2021 při příležitosti Dne sv. bratří Cyrila a Metoděje, bulharské abecedy, osvěty a kultury a slovanského písemnictví.

· Vítězové jednotlivých sekcí obdrží knižní ceny a bude jim udělen diplom.

· Nejlepší texty budou uveřejněny v periodickém tisku.

 

Konkurs-2021-BG-CZ

Kratka istorija na samoleta