CfP PhD.: 7. medzinárodná konferencia doktorandov filologických odborov v Bratislave

Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave Vás srdečne pozýva na 7. medzinárodnú konferenciu doktorandov filologických odborov, ktorá sa uskutoční 13. mája 2021 online cez MS Teams. V prílohe nájdete pozvánku a samostatnú výzvu na publikovanie v zborníku.
Viac informácií nájdete na našej webovej stránke:
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/ustavy/ustav-filologickych-studii/podujatia-ustavu/medzinarodna-konferencia-doktorandov/7-medzinarodna-konferencia-doktorandov/

7MKD_Pozvanka_2021

CfP_Filologické štúdie 7_Studia Philologica 7