Byl vyhlášen nový ročník soutěže mladých bulharistů o nejlepší překlad a původní esej

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK ve spolupráci s Bulharským kulturním institutem v Praze vyhlašuje

SOUTĚŽ MLADÝCH BULHARISTŮ O NEJLEPŠÍ PŘEKLAD A PŮVODNÍ ESEJ

Soutěž proběhne ve třech samostatných sekcích:

  • Překlad povídky současného bulharského beletristy Stefana Boneva Щурец под прозореца z bulharštiny do češtiny. Povídku je možné stáhnout zde:
  • Překlad básně současného bulharského básníka Ivana Landževa Горчивата наука z bulharštiny do češtiny. Báseň je možné stáhnout zde:
  • Esej v bulharském jazyce na téma Странните неща.

Podmínky účasti:

  • Soutěž je určena pro všechny, kteří se aktivně zajímají o slovesné umění (překlad, tvůrčí psaní, literární kritiku) a nedosáhli ještě věku 35 let.
  • Účastníci mohou podle vlastního uvážení soutěžit v jedné z nabízených sekcí, anebo ve třech sekcích zároveň.
  • Termín pro odevzdání soutěžních textů (překladu a/anebo eseje) je stanoven na 25. dubna 2023.

· Soutěžní texty posílejte na následující emailové adresy:

Ginka Bakărdžieva: ginofil@gmail.com

Marcel Černý: cernymar@slu.cas.cz

Průběh soutěže:

· Obdržené soutěžní texty budou posouzeny pětičlennou odbornou porotou.

· Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 24. května 2023 při příležitosti Dne sv. bratří Cyrila a Metoděje, bulharské abecedy, osvěty a kultury a slovanského písemnictví.

· Vítězové jednotlivých sekcí obdrží knižní ceny a bude jim udělen diplom.

· Nejlepší texty budou uveřejněny v periodickém tisku.

Bonev-proza

Landzhev-poezie

Úvod > Nástěnka > Akce pořádané KJBS > Byl vyhlášen nový ročník soutěže mladých bulharistů o nejlepší překlad a původní esej