Na KJBS hostuje 20. 4. 2023 prof. dr. sc. Adriana Car-Mihec

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK si Vás dovoluje pozvat na přednášk prof. dr. sc. Adriany Car-Mihec z Filozofické fakulty Univerzity v Rijece (Chorvatsko):

Hrvatska drama kraja 20. stoljeća se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2023, 10:50 – 12:20 v místnosti C221 (Celetná).

Hotel Babilon Mire Gavrana – spolu s prof. Silvanou Vranić ve čtvrtek 20. 4. 2023, 12:30 – 14:00 místnost C221 (Celetná)

Přednáška bude proslovena v chorvatštině, tlumočení není zajištěno.

Srdečně zveme všechny zájemce.