Upozorňujeme na dodatečné výběrové řízení Erasmus+ na LS 2023/24

Pokud máte zájem vycestovat za studiem v rámci programu Erasmus+ v LS 2023/24, otevírá se mimořádná možnost dodatečeného výběrového řízení
Probíhat bude dvoukolově:

První kolo proběhne na KJBS již 15. září od 9:00 (prezenčně v místnosti 23, online na platformě Zoom).

Interní termín uzávěrky přihlášek je 14. září do 12 hodin. Prosíme dbejte na všechny náležitostí přihlášky (podrobnosti na stránkách KJBS nebo ZO).

 

Druhé kolo proběhne na Zahraničním oddělení za přítomnosti pana proděkana, který vybere z účastníků ty, kteří obdrží stipendium. Pří výběru vhodného kandidáta bude zohledněna nejen motivace a studijní průměr, ale také zda již byli na výjezdu v předchozích letech.

 

V případě nejasností se obraťte na korrdinátorku ERASMUS+ nebo zahraniční oddělení.