Vyšel český překlad románu Sedm tisíc moldavského spisovatele Ghenadie Postolacha

Dne 27. 11. 2018 Velvyslanectví Moldavské republiky uspořádalo v sídle Společnosti Franze Kafky na Starém městě uvedení českého překladu románu Sedm tisíc moldavského spisovatele Ghenadie Postolacha za přítomnosti autora, překladatele Jiřího Našince, ilustrátora obálky – malíře Teodora Buzu, nakladatele Petra Štengla a velvyslance Moldavské republiky, J. E., pana Vitalie Rusu.

Ghenadie Postolache (*1964) debutoval na počátku 90. let jako básník, od roku 2000 se věnuje především prozaické tvorbě. Román Sedm tisíc (Șapte mii) z roku 2008 se z větší části odehrává v biblické novozákonní době na úsvitu křesťanství. Sleduje příběh vůdce lupičské tlupy Šeby, který byl ukřižován spolu s Ježíšem Kristem, římského setníka a současného kišiněvského intelektuála. Z jejich osudů je patrné, že hledání smyslu života představuje nadčasové, obecně lidské téma. Za vyzdvihnutí rovněž stojí vynikající překladatelský výkon vyučujícího naší katedry dr. Jiřího Našince.