Série přednášek KJBS, ÚKAR FF UK a Bulharského kulturního institutu 17-18. 12. 2018

Současné archeologické výzkumy na Balkáně (Albánie, Bulharsko, Makedonie)
17. – 19. 12. 2018
Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1
PROGRAM:
Pondělí 17. 12. 2018
17:00 – 17:10 slavnostní zahájení – vedení BKI, J. Otčenášek, P. Pavúk
17:10 – 17:50 Řekové a Ilyrové na východním pobřeží Jadranu prof. Neritan Ceka (AL) – tlumočeno z albánštiny
17:50 – 18:00 přestávka na kávu
18:00 – 18:45 Archeologie v balkánských nacionalismech PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. (CZ)
18:45 – 19:00 diskuse
Úterý 18. 12. 2018
17:00 – 17:45 Od kolových sídlisk k palácom. Archeologický výskum na brehu Ochridského jazera – PhDr. Marek Verčík (CZ)
17:45 – 18:00 přestávka na kávu
18:00 – 18:45 30 rokov archeologických vykopávok gréckeho emporia Pistiros v Bulharsku – Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. (CZ)
18:45 – 19:00 diskuse
Středa 19. 12. 2018
16:00 – 16:45 Antické archeologické památky v Makedonii – dnešní stav –  PhD. Milena Přikrylová (CZ)
16:45 – 17:00 přestávka na kávu
17:00 – 17:45 Jurta – Strojno, výzkum venkovského osídlení v římské Thrákii – Mgr. Petra Tušlová (CZ)
17:45 – 18:00 diskuse
18 :00 slavnostní zakončení
spolupořádají:
BKI Praha, KJBS FF UK a ÚKAR FF U